• Plutselig skal Arbeiderpartiet verken øke skattene eller fjerne kontantstøtten. Hvor skal de nå hente pengene til egne og SVs valgløfter, spør finansministeren.

KJELL ØSTERBØ

— Det har ikke vært sagt et ord i valgkampen om å bruke mindre penger noen steder. Når Stoltenberg i løpet av valgkampen har gitt opp de kuttene han opprinnelig hadde tenkt seg, er faren stor for at han vil bruke mer oljepenger. SV vil jo løse ethvert problem med mer penger. Og de kan tross alt ikke bli sittende igjen i en regjering med bare brutte løfter. Faren er derfor åpenbare for at en rød-grønn regjering vil gi en ytterligere styrking av kronekursen. Det kan fort bety utflytting og nedlegging av arbeidsplasser i konkurranseutsatte næringer. Særlig vil det ramme Vestlandet som har mange slike arbeidsplasser, påpeker Foss.

— Den høye oljeprisen har allerede gjort kronekursen nokså nervøs. Budsjettet som skal legges frem i høst må derfor dempe presset på kronen og ikke styrke den ytterligere, sier finansministeren.

Verst på kort sikt

Han tror likevel ikke at bruken av oljepenger kommer til å gå helt av hengslene i årene fremover.

— Konsekvensene vil bli så sterke for konkurranseutsatt næringsliv og sysselsettingen der, at det vil nok disiplinere de fleste partier noe. Men på kort sikt frykter jeg det kan gå galt med en ny regjering som har mange dyre valgløfter å innfri, sier statsråden.

Selv lover han at den nåværende regjeringen vil legge frem et statsbudsjett hvor man nærmer seg den såkalte handlingsregelen. (Den regelen sier at man bare skal bruke en realavkastning på fire prosent av petroleumsfondet). Inneværende år bruker man nesten dobbelt så mye.

Døper om petroleumsfondet

Foss innrømmer at det er et pedagogisk problem å bare bruke avkastningen av oljefondet i en tid da oljeproduksjonen er prisene er høye og oljeproduksjonen på en historisk topp der pengene formelig fosser inn i fondet.

— Men fondet vil ikke bli stort nok til å dekke Folketrygdens alderspensjon og kan derfor ikke gjøres om til et reelt pensjonsfond, selv med fremtidige oljepriser rundt 50 dollar fatet. Men vi døper petroleumsfondet om fra neste år til Statens Pensjonsfond, og om noen år vil vi sende ut en saldo årlig til alle innbyggerne som forteller hvor mye penger som er satt av til fremtidige pensjoner, sier Foss.

Skattereformen stanser opp

I den økonomiske politikken er det ikke bare pengebruken Foss frykter fra en ny rød-grønn regjering. Også videreføringen av regjeringens skattereform vil stanse opp.

— Vi vil redusere marginalskatten for lønnsinntekter til 48,16 prosent, slik at den blir lik marginalskatten på kapital. Dette vil Stoltenberg ikke være med på. Dermed etterlater han seg rene låvedøren av tilpasningsmuligheter for konsulenter og andre høytlønte i såkalte frie yrker.

— Dernest vil vi halvere formuesskatten i 2006 og 2007. Satsene skal reduseres og bunnfradraget økes. Dette vil ikke bli gjennomført med Stoltenberg som statsminister, sier Foss.

Det som likevel vil slå mest ut for de aller fleste er økningen av minstefradraget.

— Her vil vi øke både maksimalbeløpet og prosentsatsen. I løpet av den neste stortingsperioden skal maksimalbeløpet heves fra 57400 kroner i dag, til over 70000 kroner, lover finansministeren.

ADVARSEL: Per-Kristian Foss advarer EU-tilhengere mot å stemme på Venstre. <br/>Foto: EIRIK BREKKE