Som opposisjonspolitiker skrev justisminister Knut Storberget (Ap) i 2005 at «det er trist at justisdepartementet ikke [...] ser den ulempen det er at barn plasseres i fengsel. Nærmere begrepet forbryterskole kan vi ikke komme».

Han avviser at han har skiftet posisjon siden den gang.

— Det er betydelig forskjell for et barn å sone i dette tiltaket, som er nærmere en overgangsbolig, enn å sitte i et ordinært fengsel. Det er åpenbart et skritt i riktig retning, sier Storberget i dag.

Han har ikke sansen for å sammenligne de nye fengslene med tidligere straffeformer for ungdom.

— Med all respekt, dette er århundrer fra Bastøy og dets like. Her skal vi ha skikkelige tilbud til dem, sier Storberget.

— Samfunnet har bestemt at de skal sone en straff. Vi vil etablere fysiske anordninger. De er ikke fengselsbygg, som er tilnærmet forsterkede overgangsboliger.

— Men dette bygget står i et fengsel.

— Ja, men om det er inne på et fengselsområde, er det bedre enn å sitte på en fengselscelle, sier Storberget.

Han tror ikke det vil være noen forskjell fra eller til på tilgangen til narkotika. BT har tidligere skrevet om tilgangen til narkotika i fengslene. I en undersøkelse blant 1100 innsatte i norske fengsler, svarte 64 prosent at de hadde blitt tilbudt narkotika.

— Uansett hvor vi etablerer slike tiltak, vil tilgangen til narkotika kunne være stor. Det er et dilemma vi uansett får, sier Storberget.

Den gang Storberget var opposisjonspolitiker, satt Rita Sletner (V) som statssekretær i justisdepartementet.

— Miljøet i et fengsel fungerer ikke til å endre et barns atferd. Det viktigste er at disse ungdommene ikke har kontakt med voksne kriminelle. Vi må være mer kreative til å hjelpe dem, sier Sletner.

Hun mener løsningen er delvis som Storbergets, men langt utenfor fengselet.

— Vi bør heller ha surrogatinstitusjoner utenfor murene, der bør både fengselsbetjenter og barnevernspersonale jobber.

Storberget er ikke helt avvisende til tanken.

— Om det blir problematisk å ha tiltaket innenfor fengselsgjerdene, skal jeg være den første til å revurdere det.