STIG TORE LAUGEN, NTB

Næringskomiteen på Stortinget leverte torsdag en innstilling hvor Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet går imot å forby import av levende storfe og storfeprodukter ifra land hvor kugalskap er påvist. Sentrumspartiene gikk inn for forbudet, men klarte ikke å få flertall i komiteen.

– Høyre, Ap og Frp gambler med folkehelsa ved å avvise faglige råd om et midlertidig importforbud for levende storfe fra land hvor kugalskap er påvist, sier Venstres næringspolitiske talsmann Leif Helge Kongshaug.

EU-tilpassing viktigst Senterpartiets Morten Lund er heller ikke snau i sin kritikk av Ap, Høyre og Fremskrittspartiet. Han hevder at disse partiene verdsetter unionstilpasning mer enn dyre— og folkehelsa i sak etter sak.

– Det er oppsiktsvekkende at både regjeringspartiet og de to høyrepartiene fullstendig velger å se bort fra alle de faglige rådene som ligger til grunn for vårt forslag. Til og med Landbruksdepartementets eget faglige organ, Statens Dyrehelsetilsyn, har tilrådd at det blir innført et slikt importforbud, sier Lund.

Fullstendig krise Venstre ber nå de partiene som gikk imot et importforbud om å forklare det norske folk hvorfor de nå velger å gamble med folkehelsa.

– Tiden vil vise om dette var en dramatisk feilvurdering av stortingsflertallet, mot bedre vitende, sier Kongshaug.

– Europeisk landbruk er i alvorlig krise, og dette skyldes ene og alene industrialiseringen og en grenseløs frihandel. Vi må gjøre absolutt alt for å hindre at dette også blir situasjonen i Norge, sier Senterpartiets Moten Lund.