Høyres leder Erna Solberg fulgte opp og etterlyste en bedre begrunnelse for regjeringens vedtak enn den «helhetsvurderingen» som representanter for regjeringspartiene hele tiden viste til under debatten i Stortinget tirsdag.

– Situasjonen i Sør-Afghanistan har klart forverret seg, og da er ikke svaret på en forespørsel fra NATO å fortsette som før. Dette har vakt internasjonale reaksjoner, og mange spør om Norge har endret politikk, sa Solberg.

Kritikk fra opposisjonen Både Frp og Høyre kritiserte at regjeringen fattet beslutningen uten å legge den fram i den utvidede utenrikskomité, slik vanlig er for militære engasjementer i utlandet.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) mente det ikke var noen ny situasjon, og at prosedyren derfor ble som den ble. Men han gikk langt i retning av å utøve selvkritikk for først å ha informert pressen og deretter Stortinget.

Både Solberg og Jensen ville vite hva den omtalte helhetsvurderingen bygger på.

Mangel på penger? – Er det mangel på penger? Eller er det mangel på styrker? Skal de andre steder? Dette vil ikke regjeringen gå inn på. Men det vi ser, er at regjeringen bøyer unna og gir etter for SVs NATO-kritiske holdning. Det var akkurat dette Ap i valgkampen forsikret at de ikke skulle gjøre, sa Solberg.

Jensen sa at vedtaket kom som lyn fra klar himmel.

– Det ble fattet på siden av det som er vanlig for slike saker. Det skulle ha vært forankret i Stortinget først, slik Ap alltid har vært nøye med å gjøre. Og grunnen er klart innenrikspolitisk, nemlig at SV ikke kunne sende nye soldater til kamp i Afghanistan bare dager etter nederlaget i Mongstad-saken, sa Jensen.

SCANPIX