— Jeg ser at Clemet bruker dette i mange sammenhenger, og ikke tar ansvar. Hvis hun mener det, er det rart at hun har videreført prinsippene i reformen. Ap har tross alt ikke sittet i regjering i seks av de syv siste årene, påpeker Vidar Bjørnstad, en av partiets medlemmer i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Han mener for få timer, manglende kompetanse hos lærerne og svekket motivasjon hos elevene, er grunnen til svake resultater i matematikk.

— Men vi er enig i at det var for mange mål, og at de var vanskelig å få tak i, sier Bjørnstad om Ap-reformene i skolen på 1990-tallet. Han mener justeringer er det som skal til.