JAN STEDJE

Professor i strafferett, Eivind Smith, sier til Bergens Tidende at midlene til straffereaksjoner er der. Men de blir ikke brukt.

— Det er gjengs i Norge at det ikke får noen særlige konsekvenser for personer i staten om prosjekter føres frem uten at det er tilstrekkelig klart hva det vil koste, og uten at usikkerheten som er knyttet til anslagene kommer tydelig nok frem, sier Smith.

Han viser til at det er anledning å bruke disiplinærvirkemiddel eller avskjed.

— Men det kan man bare gjøre hvis man kan henge bjella på den eller de kattene man vil straffe. Ofte er det slik at det i staten er så mange personer inne i bildet, fra planleggere og prosjektledere og i dette tilfelle veisjef/vegdirektør og statsråden at det blir umulig å knytte feilene direkte til enkeltpersoner. Ansvaret er pulverisert, sier Smith.

— Burde ikke Stortinget, før vedtak fattes om nye store veiprosjekt, fått presentert de mange usikre momentene som gang på gang har vist seg å føre til kostnadseksplosjoner?

— Hvis man la frem slik dokumentasjon for Stortinget, ville faren for at veiprosjekt ikke ble vedtatt være betydelig, sier Smith.