Ingelin Killengreen fortalte i Oslo tingrett torsdag om hvilke konsekvenser bomben i regjeringskvartalet har fått for departementene og regjeringen.

— Konsekvensene i startfasen var så omfattende at det er vanskelig å forstå. Alt var utblåst. Det var en enorm påkjenning for dem som var på arbeid og fant kolleger og arbeidsplassen sin utbombet, sier Killengreen.

Killengreen, som var politidirektør fra 2000 til 2011, begynte i juni i fjor som departementsråd i Administrasjons-, fornyings- og kirkedepartementet (FAD). Både Departementenes servicesenter, som har ansvar for sikkerheten i regjeringskvartalet, og Statsbygg, som har ansvar for bygningsmassen, er underlagt FAD.

— Vi var helt nødt til å komme opp og stå i løpet av kort tid. Samtidig skulle vi håndtere ansatte som var fysisk skadet og pårørende, men også håndtere alle de andre som hadde fått arbeidsplassen sin ødelagt.

- Mange ansatte sliter fortsatt

Killengreen sier at hun i ettertid er overrasket over hvor raskt regjeringen klarte å fungere tilfredsstillende igjen. Arkivene var elektroniske og var derfor ikke gått tapt, men de fikk problemer med datasystemene da alle ansatte skulle bruke ekstern tilgang. De var uten fasttelefoner og spredt på flere steder, og måtte bruke drosjer, bud og «løpe til og fra hverandre».

— Vi måtte gjøre en ekstremt hard prioritering rundt hva som var mulig å gjennomføre. Veldig mange ansatte arbeidet på døgnbasis i uker og måneder for å få dette til. I begynnelsen installerte vi oss på nærmeste hotell og jobbet for å få kontakt med alle ansatte, og prøve å få en form for kontroll over situasjonen, sier Killengreen.

Hun forteller at veldig mange ansatte fortsatt er sterkt preget av bombeangrepet, både i form av høyt sykefravær og problemer i det daglige.

— Vi er et lite land og en liten administrasjon, og det er ikke noen som ikke kjenner noen som ble drept eller skadd. Flere ansatte hadde også barn som ble drept på Utøya.

Mange, både vaktmannskaper og andre ansatte i departementene, blir ekstra rammet fordi man hele tiden spør seg hva man kunne ha gjort annerledes, sier departementsråden.

- Tryggheten er revet bort

— Det er en ekstremt sterk belastning. Ansatte spør seg også om det er trygt å jobbe for regjeringen, om noe slikt kan skje igjen. Det er en grunnleggende mangel på trygghet som mange fortsatt føler. Det er litt overraskende for oss at det gjelder så mange som ikke var til stede, men dette har revet bort noe grunnleggende i tilværelsen, sier Killengreen.

Det er bare Forsvarsdepartementet, Miljødepartementet og Utenriksdepartementet, som har kontorer andre steder, som ikke ble direkte rammet av bomben. Resten av regjeringen må fungere fra midlertidige lokaler i mange år.

— Vi må vente åtte, ti og tolv år før vi har et regjeringskvartal oppe igjen. Hva et nytt regjeringskvartal vil koste, vet vi heller ikke. Anslagene har vært et sted mellom fem og ti milliarder. Vi snakker om enorme økonomiske konsekvenser, sier Killengreen.

TERRORTILTALT: Anders Behring Breivik og forsvarer Geir Lippestad i retten torsdag.
SCANPIX