42-åringen ble drept med kniv i sitt eget hjem, foran øynene på kvinnens sju år gamle datter, mens hun hadde et spedbarn på armen. Hennes 32 år gamle tidligere kjæreste ble dømt til elleve års fengsel både i Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Lagmannsretten fant det formildende at 32-åringen sterkt beklaget det som skjedde. Høyesterett er av en helt annen oppfatning, skriver Dagbladet.

– Beklagelse av handlingen, og oppriktig anger over å ha drept en mor med et barn i armene, er irrelevant for utmålingen av straff, heter det i dommen fra Høyesterett.

Landets øverste domstol hevet straffen til 14 års fengsel for 32-åringen, som i 2003 fikk endelig avslag på sin asylsøknad.