Jørgen Brudvik (44), IT-sjef:

— Jeg har tidligere hatt sympati med KrF, men det er blitt for «snilt», eller snarere dumsnilt og utydelig. Også andre partier bare «jatter». Frp fører derimot klar tale og en argumentasjon som ikke er til å misforstå. Det er et par år siden jeg ble så frustrert etter et debattprogram i fjernsynet at jeg bestemte meg for å gå over til Frp. Jeg meldte meg inn i partiet, men har ikke noe tillitsverv.

Det gode med partiet er at det går så sterkt i bresjen for valgfriheten og viser en folkelighet som jeg ellers savner hos andre. Dessuten forsvarer det den private eiendomsretten, noe som i seg selv er en kvalitet ved partiet.

Lasse Færøvik (62), adm. direktør i MK Bergen Reklamebyrå: - Det viktigste for meg er at ting blir gjort, og som næringsdrivende er jeg avhengig av at politikerne opptrer forutsigbart. Jeg var tidligere med i Høyre, men det er blitt ansiktsløst. Jeg mener at Frp er mer å stole på over tid. Jeg har meldt meg inn i partiet, men har ikke noe tillitsverv.

Som leder av en mellomstor bedrift opplever jeg et skjemavelde som er blitt større og større, og det er vel bare Frp (like fra Anders Langes tid) som har vært aktiv for å gjøre byråkratiet enklere.

Carl I. Hagen har vært usedvanlig dyktig, men kanskje litt for dominerende. Med Siv Jensen vil nok Frp få større bredde.

Tine Lund Ness (20), student:

— Jeg har vært aktiv i Fremskrittspartiets Ungdom i tre-fire år, og er nå student i retorikk ved Universitetet i Bergen. Dessuten er jeg leder i FpU i Bergen. Det var ønsket og kravet om fritt skolevalg som overbeviste meg om at Frp var noe for meg, men også prinsippet om valgfrihet på alle områder. Dessuten ønsker jeg en strengere kriminalpolitikk og innvandringspolitikk. Siv Jensen er kjempeflott, og en engasjerende politiker jeg har stor tro på.

Arne Skare (73), pensjonert avd. overlege : - Jeg stemte på Frp ved siste valg, først og fremst på grunn av partiets pragmatiske og løsningsorienterte holdninger i helsepolitikken. Partiet er uten historiske bindinger på dette området, mens andre partier er mer bundet og ineffektive.

Jeg har aldri vært politisk aktiv. Men møtet med John Alvheim for få år siden, da han talte til legene på Haukeland, gjorde et sterkt inntrykk. Han trakk frem pasientenes behov, at pengene burde følge pasienten - og ikke omvendt - satte jeg pris på.

Jeg har tidligere stemt på så vel Høyre som Arbeiderpartiet, men er blitt dypt skuffet. Jeg var i sin tid begeistret for Tore Tønnes sykehusreform. Men den var ikke før innført før utviklingen tok en uheldig retning. «Foretakenes» administrasjoner svulmet utilbørlig, og holdningen til for eksempel fødeavdelingene var meget uheldig. Småsykehus legges nå ned (offisielt omorganiseres) og funksjonene sentraliseres, noe som må være helt galt i et land med vår geografi og vanskelige klima.

Frp er i det hele tatt villig til å tenke nytt. Carl I. Hagen har som samfunnsrefser ofte vist vei og fått rett, og de andre er kommet langsomt etter. Det håper jeg også vil gjelde hensynet til forsvaret, beskatningen av pensjonister med ektefelle, og beregningen av pensjonisttillegg etter lønnsoppgjør.

Frode Hanuren (54), daglig leder i Haba Sikkerhet AS: - Som tidligere representant for Upolitisk bygdeliste i kommunestyret på Askøy hadde jeg mang en feide med Frp. Men partiet har forandret seg sterkt, og arbeider mer enn andre i tråd med folks rettsoppfatning. Det gjelder både i økonomisk politikk - gjennom bruk av oljepengene - og i innvandringspolitikken. Frp er på langt nær så arrogant som andre partier i forhold til menigmann. Carl I. Hagen har vært fremsynt, men er blitt tråkket ned i «dritten» av de andre, men det har gang på gang vist seg at han har fått rett! Men jeg vil ikke melde meg inn i Frp.

Torkil Åmland (40), rektor hos Levende Ord : - Jeg var på 80-tallet nestleder i Norges Unge Venstre. Men etter en viss modningsprosess fant jeg ut at det var i Frp jeg hørte hjemme og meldte meg inn i partiet. Det er for øvrig visse ideologiske likhetstrekk mellom Venstre og Frp, ikke minst i synet på liberalismen. Men Frp som folkeparti står i dag for mye av det samme som Venstre selv målbar da det var et bredt folkeparti for mange generasjoner siden. Den folkelige profilen ved Frp er viktig for meg, særlig med tanke på å gi enkeltmennesket frihet.