— Det første budet i de tunge kriminelle miljøene er: «Du skal ikke tyste». Det er den største synd, og kan føre til veldig alvorlige sanksjoner for tysteren eller hans familie. En som sier ifra kan aldri føle seg trygg, sier Ragnhild Bjørnebekk, forsker ved Politihøgskolen.

Hun har vold som spesialfelt, og forteller at over 90 prosent av de hun har intervjuet i sin voldsforskning tilhører kriminelle gjenger.

- Må få beskyttelse

— Andersen er veldig modig som har gjort dette. Han bør få den nødvendige beskyttelse. Dette er et miljø der folk ikke glemmer, og hevnen kan ramme når som helst. I denne saken har folk god tid på seg, sier Bjørnebekk.

Hun tror Andersens avhør vil føre til at han må se seg over skulderen til evig tid.

— De jeg har snakket med sier alle det samme. De kan aldri gå ut igjen. De vil alltid bli funnet. Men det er selvfølgelig ikke sikkert. Vi har sett tilfeller der ingenting har skjedd også, men dette er uforutsigbart. Trusselen henger der alltid.

Bjørnebekk forklarer at bare en form for gjenytelse han befri tysteren fra hevnen.

— De kan inngå en avtale om at han får gå fri hvis han for eksempel utfører et drap, forklarer voldsforskeren.

— Vil hevnen kunne komme allerede i fengselet?

— Vi vet at dette skjer i mange utenlandske fengsel, spesielt i USA, men også i Sverige og Danmark har det vært alvorlige episoder. Det er ikke forsket på dette i Norge, men vi vet at det er en indre justis også i norske fengsel. Det kan dessuten skje ting med familien som er utenfor, sier Bjørnebekk.

BT har snakket med en sentral fengselsansatt som forteller at det er et økende problem med trusler mot familiemedlemmer på utsiden av portene. Kilden ønsker ikke å si dette offisielt fordi det ikke foreligger statistikk på dette.

- Bør få strafferabatt

Men om risikoen er stor, kan Andersen også tjene på tilståelsen.

Jussprofessor Henry John Mæland fra Universitetet i Bergen mener Andersen bør få strafferabatt for det han nå har forklart når saken kommer opp i lagmannsretten.

— Hvis jeg hadde vært dommer, ville jeg latt dette slå ut en del. Jeg tipper han får to-tre års reduksjon i straffen, sier jussprofessoren som er ekspert i strafferett.

Dette forklarer han med at Andersen har vært med på å oppklare saken med de nye opplysningene, og at han løper en stor risiko med å angi Schumann.

— Han er del av et tøft miljø. Det skal litt til for å bidra her. Jeg tror ikke han får noe særlig rabatt for selve tilståelsen, for han ble jo dømt i tingretten. Men han har bidratt til et viktig gjennombrudd i saken. Da sier rettspraksis at det vil bli en del strafferabatt, sier Mæland.