Den interne justisen er streng i enkelte kriminelle miljøer, og første bud er «du skal ikke tyste».

– Det er den største synd, og kan føre til veldig alvorlige sanksjoner for tysteren eller hans familie. En som sier ifra, kan aldri føle seg trygg, sier Ragnhild Bjørnebekk, forsker ved Politihøgskolen, til Bergens Tidende.

Lars-Erik Andersen (29) ble i Stavanger tingrett dømt til 15 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Han nektet i retten for å ha deltatt i NOKAS-ranet. Ifølge flere medier skal han i nye avhør nå ha innrømmet å ha deltatt, samtidig som han har pekt ut Schumann som drapsmannen.

Bjørnebekk tror Andersen etter de nye forklaringene vil måtte se seg over skulderen til evig tid.

– De jeg har snakket med, sier alle det samme. De kan aldri gå ut igjen. De vil alltid bli funnet. Men det er selvfølgelig ikke sikkert. Vi har sett tilfeller der ingenting har skjedd, men dette er uforutsigbart.