JONE ØSTEBØ

Nokas-tiltalte Lars-Erik Andersen (30) er flyttet fra Stavanger fengsel til Ila fengsel i Bærum av sikkerhetsmessige hensyn. Andersen er samtidig sykmeldt og har ikke vært til stede i lagmannsretten denne uken.

Les også: — Truet i fengselet

Ifølge kilder Aftenbladet.no har snakket med, ble Andersen flyttet fordi han opplevde trusler og ubehagelig press fra medtiltalte etter at han i to tilleggsforklaringer antydet at bare Dan Pettersen (31) var uriktig dømt i tingretten.

- Feil

I går ettermiddag ringte medtiltalte Johnny Thendrup (41) fra fengselet til Aftenbladet.no's journalist.

– Det stemmer ikke i det hele tatt. Vi ble lamslått da vi så saken på nettet, ingen av oss skjønner noen ting. Vi har vært sammen med ham hele veien, ingen har truet ham. Vi har vært kompiser med ham, alle mann, sier Thendrup.

Thendrup sier han ringer på vegne av alle de Nokas-tiltalte på avdelingen som Andersen satt på i Stavanger fengsel. Foruten Johnny Thendrup sitter lillebror Thomas Thendrup (35), Dan Pettersen, Erling Havnå (49) og Ikmet Kodzadziku (26) på denne avdelingen.

Thomas Thendrup og Ikmet Kodzadziku er to av de fire tiltalte som fortsatt nekter for å ha deltatt i Nokas-ranet.

- Oppdiktet

Johnny Thendrup antyder at Andersen kan ha diktet opp en historie om trusler, som senere kan brukes i forsvarerens prosedyre for å oppnå strafferabatt.

Etter hvert overtar Erling Havnå telefonrøret.

–.Det må være feil. Hvis det hadde skjedd, ville jeg ha fått greie på det –.han ville ha kommet til meg. Jeg pratet mye med Lars-Erik, og det var ingen ting som tydet på at han var utsatt for trusler her på avdelingen. Vi visste at han skulle flytte flere dager i forveien, sier Havnå.

Både Havnå og Thendrup hevder at Andersen ble flyttet fordi han var sliten og ønsket å være nærmere familien og kjæresten.

Andersen har i sine forklaringer gitt uttrykk for at han har hatt ubehagelige opplevelser etter at han som første tiltalte utpekte Kjell Alrich Schumann (40) som drapsmannen.

- Sykemeldt

Andersens fengselsliv skal ikke ha blitt lettere etter at han avga sine tilleggsforklaringer 8. og 9. november. Da sa han at Dan Pettersen var uriktig dømt, men unnlot å kommentere skyldspørsmålet for andre. På spørsmål fra aktor svarte han at han ikke hadde forskjellsbehandlet noen. Det skal ha provosert enkelte av hans medtiltalte.

Andersens forsvarer, advokat Harald Stabell, sier at han ikke kan kommentere årsaken til flyttingen.

– Jeg kan bekrefte at han er flyttet til Ila og at han er sykmeldt. Av hensyn til taushetsplikten kan jeg ikke kommentere noe ut over det, sier Stabell.

– Vil du kommentere Johnny Thendrups påstand om at Andersen skal ha diktet opp et trusselbilde for å få strafferabatt?

– Nei, det får stå for hans egen regning, sier Stabell.

Erling Havnå sier Lars-Erik Andersens beskyldninger er oppdiktet.
SCANPIX