I vår gir Sosial— og helsedirektoratet ut nye retningslinjer for svangerskapsomsorg. Disse anbefaler totalavhold under hele svangerskapet.

— Retningslinjene har vært ute til høring, og skal ferdigbehandles i løpet av kort tid. Men jeg tror ikke jeg forskutterer noe når jeg sier at vi kommer til å anbefale totalavhold, sier seniorrådgiver i Sosial- og helsedirektoratet Brit Roland til BT.

80 prosent er avholds

Tall fra Den norske mor og barn-undersøkelsen viser at 80 prosent av de 24.000 kvinnene som så langt har vært med i undersøkelsen aldri drikker alkohol mens de er gravide. Til sammenlikning er det bare syv prosent som sier at de aldri drikker alkohol når de ikke er gravide.

— Problemet er at siden det normalt går noen uker før kvinnene vet at de er gravide, fortsetter de det vanlige drikkemønsteret en stund. Slik kan de utsette fosteret for alkohol i de første ukene av svangerskapet uten å vite det. Det sier Kjell Haug, professor i sosialmedisin og en av forskerne bak mor og barn-undersøkelsen, til BT.

— Hjernen er et av organene som blir tidlig anlagt, og hjerneskader kan oppstå også ved bruk av alkohol tidlig i svangerskapet, sier Haug.

Han sier forskerne ennå ikke er sikre på hvor mye alkohol som må til for å skade fosteret. Derfor anbefaler man totalavhold.

— Det er ikke bra dersom norske gravide kvinner tror de kan ta et glass rødvin i ny og ne. Vi vet ennå ikke konsekvensen av det, sier Haug.

- Føre var-prinsipp

— Vi vet at det er kvinner som ikke hører på råd om totalavhold. Vi vil likevel ikke gjøre som andre europeiske land og operere med en øvre grense for hvor mye man bør drikke. Men vi vil selvsagt hjelpe dem som har problemer med å ikke drikke alkohol mens de er gravide, sier Roland.

— Vi mener, ut fra et føre var-prinsipp, at kvinner ikke bør nyte alkohol mens de er gravide, sier Anne Marit Tangen, leder av Den Norske Jordmorforening.

Tangen sier at Jordmorforeningen også mener at kvinner må være svært forsiktige med alkohol mens de ammer.