Det forteller statssekretær Pål Lønseth (Ap). Justisdepartementet har ikke fått brakt på det rene nøyaktig hvor mange lengeværende asylbarn som vil få bli i Norge som følge av Nydalen-avtalen. To sentrale krav listes opp dersom lengeværende asylbarn skal få amnesti:

  • De må komme fra land med returavtale
  • Foreldrene må ha medvirket til å avklare ID`en sin Lønseth og departementet har nå regnet ut hvor mange av de lengeværende asylbarna som kommer fra land som Norge har en returavtale med.

— Av de 1600 personene i barnefamilier som bor på mottak, og som har en botid over tre år, er i overkant av 700 av dem fra land uten returavtale. Nesten halvparten utelukkes dermed om man legger til grunn det kriteriet, sier Lønseth.

I stor grad handler dette om familier fra land som Somalia, Iran samt statsløse palestinere.

Flere forutsetninger

I samarbeidsavtalen mellom H, KrF, V og Frp, står det følgende om amnestiet partiene har kommet frem til:

Engangsløsningen gjelder barn og deres familie (foreldre og enslige søsken under 18 år som oppholder seg sanìmen med barnet) hvor det er mer enn tre år siden søknad om asyl. Forutsetningen er at foreldrene som hovedregel medvirker tiI avklare sin identitet. De må komme fra land med returavtale og søknaden må være registrert før returavtalen trådte i kraft.

Les hele avtalen her!

På pressekonferansen på Stortinget mandag kveld, presenterte Knut Arild Hareide asylamnestiet for de lengeværende asylbarna som en viktig seier for KrF.— Det SV ikke klarte på åtte år, har vi klart på 14 dager, sa han.

Det andre kriteriet som V, H, Frp og KrF lister opp er at foreldrene til barna skal ha medvirket til å avklare identiteten sin. Lønseth vet ikke hvor mange dette vil gjelde.

— Vi må ha en manuell gjennomgang av alle sakene for å finne ut av det.

Fleste får ikke bli

Une har imidlertid levert rapporter om dette etter at stortingsmeldingen om barn på flukt ble lagt frem.

— Av dem som ikke fikk opphold etter den praksisen som forelå, var det gjennomgående ID-problematikk som var årsaken, og da spesielt manglende medvirkning, sier Lønseth.

Hans konklusjon er dermed at de fleste av de aktuelle lengeværende asylbarna og familiene deres vil rammes av de forutsetningene som de ikke-sosialistiske partiene lister opp.

FEIRET: Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande feiret tirsdag sine seire i samarbeidsavtalen med Frp og Høyre.
Scanpix