– Et vannskille, mener Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD).

Likestillings— og omsorgsombudet har på eget initiativ gransket Ali Farah-saken, og har kommet til at de to ambulansesjåførene brøt diskrimineringslovens paragraf 4, som forbyr diskriminering på grunn av etnisitet og hudfarge.

– Etter en grundig vurdering har vi kommet til at de to ambulansesjåførene var forutinntatt, både i forhold til Ali Farahs etniske bakgrunn og i forholdet til stedet der han ble slått ned, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimstad.

– Tok ikke pasienten på alvor

Grimstad peker på sjåførenes egen forklaring om at de så på Sofienbergparken i Oslo som et sted med mye rus og vold.

– Det var forutinntatt. De var ikke i stand til å se at parken også er et samlingssted for familier og vanlige folk som er ute for å hygge seg. De antok at Farah var rusmisbruker, selv om han ikke var det. De tok ikke pasienten på alvor, og de lyttet ikke til det publikum rundt forklarte, fastslår Grimstad.

Ombudet mener sjåførene i sine forklaringer også har overdramatisert faren for sin egen sikkerhet, og omstendighetene rundt den såkalte tisseepisoden, der sjåførene har forklart at de ble provosert fordi Farah på vei til ambulansen tisset så det sprutet på det ene buksebeinet til sjåføren. Dette skjedde som en følge av den alvorlige hodeskaden han hadde fått.

– Et vannskille

Daglig leder i Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD), Akhenaton de Leon, kaller Ombudets konklusjon for et vannskille i norsk etterkrigshistorie.

– For første gang slår et offentlig ombud fast at det finnes etnisk diskriminering i en offentlig etat, sier de Leon til NTB.

– Det betyr mye for alle oss med mørk hudfarge som lurer på om det er vi som er paranoide, fordi vi føler oss forskjellsbehandlet av offentlige myndigheter, sier de Leon.

Han legger til at han nå er spent på hva slags konsekvenser konklusjonen vil få for ambulansesjåførene, all den tid både Ullevål universitetssykehus og flere statsråder har uttalt at det skal være nulltoleranse for rasisme i helsesektoren.

– Hvis det ikke betyr at de aktuelle ambulansesjåførene mister jobbene sine, så vet ikke jeg hva nulltoleranse skal bety, sier de Leon.

Kan få betydning

Divisjonsdirektør Arild Østergaard i prehospital divisjon ved Ullevål universitetssykehus vil ikke kommentere om rapporten betyr at den ene gjenværende av de to aktuelle ambulansesjåførene vil miste jobben.

– For det første er det ikke konkludert med at det ligger rasisme til grunn i denne saken, men likestillingsombudet tar opp at etnisitet kan ha hatt betydning. Når det gjelder den aktuelle ambulansesjåføren, er målsettingen at han skal tilbake i tjenesten, men Ombudets konklusjoner vil også legges til grunn når vi gjør en evaluering av videre fremdrift i den saken, sier Østergaard.

Statens helsetilsyn konkluderte i februar i år med at de to ambulansesjåførene ikke hadde opptrådt rasistisk, i henhold til straffelovens bestemmelser, som har strengere krav til bevisbyrde enn diskrimineringsloven.

Lettet og glade

Ali Farah og samboeren Kohinoor Nordberg er svært lettet og glade over at ombudet har konkludert med at Farah ble diskriminert.

– Rapporten viser at det vi roper og skriker for, er noe som eksisterer i vår hverdag, og ikke noe vi bare finner på, sier Ali Farah til NTB.

Samboerparet sier de vil jobbe videre for at ambulansesjåføren ikke får fortsette i jobben etter hendelsen.

Spesialenheten for politisaker vurderer i disse dager om ambulansesjåførene brøt straffeloven og skal tiltales.

– Dersom det ikke ender med tiltale, kommer vi til å ta ut sivilt søksmål mot sjåførene, sier Ali Farah.

BLE DISKRIMINERT: Ali Farah ble forlatt, hardt skadd, av ambulansepersonell i Oslo i fjor.
Caroline Drefvelin