Han mener at i en så alvorlig sak som dette, virker Vallas notat veldig tilfeldig.

— Det er mye i teksten til Valla som stiller Yssen i et dårlig lys, men hjelper det Valla? Man får en fornemmelse av at Yssen ikke er helt god, og det kan styrke Valla at hun faktisk sier hun har forsøkt å hjelpe Yssen, sier Jens Kjeldsen.

Han mener likevel at Yssen fremstår med høyest troverdighet i denne saken.

— Hun fremstår ikke som en sytekone. Hun står rak i ryggen, og har vært flink til å unngå nedverdigende kritikker av Valla. Hun blir en person man kan identifisere seg med, mot alle sjefer som gir dårlig behandling, sier retorikkeksperten.