Siden årsskiftet har 38 barn mistet livet som følge av hjernehinnebetennelse i Normandie nordvest i Frankrike. Den aggressive meningokokk B-sykdommen sprer seg som en epidemi, og er svært lik den vi hadde i Norge på 1990-tallet, melder TV 2.

Norge er alene om en vaksine mot sykdommen og derfor sendte Folkehelseinstituttet 9.000 doser vaksine til Frankrike i vår. Men nå har Legemiddelverket har avdekket flere alvorlige feil og mangler med vaksinen som et par tusen barn allerede har fått.

— Vi har funnet ganske mange alvorlige avvik fra lov og forskrift som gjelder innen farmasøytisk produksjon. Også på hva som er god praksis, sier Elisabeth Rokkones, direktør i avdeling for tilsyn ved Statens Legemiddelverk, til TV 2.

Rapporten etter kontrollen er nedslående. Til sammen 36 avvik, som blant annet gjelder ledelse, kvalitetssystemer, opplæring av personell, testing av råvarer, dokumentasjon og egenkontroll, blir nevnt i rapporten.

— Vaksinen ble produsert etter det gamle regelverket som ikke lenger vurderes som tilstrekkelig. Dette underrettet vi franskmennene grundig om, men stilt overfor en epidemi som til nå har krevd 38 dødsofre ønsket de likevel å få vaksinen som nå blir benyttet i kampen mot sykdommen, sier direktør ved Folkehelseinstituttet Geir Stene-Larsen til NTB.

Stene-Larsen sier at de jobber på spreng for å oppfylle de nye bestemmelsene om dokumentasjon, men understreker at de ikke vil endre på selve vaksinen.