• Hvis Sellafield-utslippene hadde vært en like stor trussel i indre Oslofjord, er jeg overbevist om at Jens Stoltenberg omgående hadde protestert mot britene.

ATLE ANDERSSON atle.andersson@bt.noBergens-ordfører Ingmar Ljones (bildet) mener statsminister Jens Stoltenberg reagerer altfor slapt mot Storbritannia i forhold til den radioaktive forurensningen langs norskekysten. Stoltenberg uttalte etter lørdagens BT-artikler om Sellafield-utslippene, at han skulle ta saken opp med statsminister Tony Blair til sommeren. — Du gambler, Jens - Statsminister Stoltenberg gambler med livsgrunnlaget i kyst-Norge, og vår viktigste økonomiske ressurs i fremtiden. Utslippene må stanses omgående, og det må Jens fortelle Tony Blair. Det eneste som nytter er høylytte protester og en internasjonal opinion mot britiske myndigheter. Statsministeren velger en altfor lettvint løsning, mener KrF-politiker Ljones. Bergens-ordføreren sier han har mottatt en rekke reaksjoner etter BT-artiklene sist helg, og varsler at han vil ta Sellafield-saken opp som tema på Kristelig Folkepartis landsmøte like over påske. Bergens Tidende skrev lørdag at den radioaktive forurensningen langs norskekysten er blitt seksdoblet siden 1996. Årsaken er utslippene av det radioaktive stoffet technetium fra det britiske atomgjenvinningsanlegget Sellafield ved Irskesjøen. Frykter for fisket - Det er for meg komplett ubegripelig at britiske myndigheter tillater selskapet British Nuclear Fuels å fortsette disse utslippene. Den norske regjeringen bør stille seg i spissen for en internasjonal opinion mot den radioaktive forurensningen fra Sellafield, sier ordfører og stortingskandidat Ljones. Han frykter konsekvensene for både havbruksnæringen og det tradisjonelle fisket i norske og internasjonale farvann hvis forurensningen ikke stanses umiddelbart. - I menneskehetens navn - Regjeringen må ta alle mulige virkemidler i bruk. For hver dag som går, blir forurensningen verre. Stoltenberg må si til Blair: I menneskehetens navn, stans disse utslippene! De kan gjøre ubotelig skade i havet, i næringskjeden og for innbyggerne langs norskekysten, sier Ljones, som mener han ikke driver skremselspropaganda.- Poenget er at disse utslippene er menneskeskapte og at vi faktisk kan gjøre noe med problemene. Vi svikter vår oppgave om vi lar britene få fortsette med dette, mener ordføreren.Også hans partikollega, stortingsrepresentant Ingebrigt S. Sørfonn, forventer at regjeringen stiller strenge krav til Storbritannia.- Sellafield-utslippene er ikke et tema man forhandlinger om. Kravet om stans må være absolutt. Dette er den mest alvorlige og akutte miljøtrusselen vi står overfor i dag, mener Sørfonn.Fakta/ Sellafield-utslipp * BT brakte lørdag nyheten om at den radioaktive forurensningen av kysten utenfor Vestlandet er blitt mangedoblet siden midten av nittitallet. Årsaken er utslippene av det radioaktive stoffet technetium fra atomgjenvinningsanlegget Sellafield ved Irskesjøen.* Konsentrasjonen av technetium i skalldyr langs norskekysten er større enn tidligere antatt. Både Statens strålevern og Havforskningsinstituttet støtter regjeringens krav til britene om at utslippene må stanses. Årsaken er at man ikke kjenner de miljømessige langtidseffektene av forurensningen.* Regjeringen frykter at den økte radioaktive forurensningen kan få store negative konsekvenser for norsk fiskerinæring. Miljøverndepartementet karakteriserer de britiske planene om å forlenge dagens utslippstillatelsen ved Sellafield-anlegget som "uakseptable" og "irrasjonelle".