— Alle skoler burde ha sin egen imam. Både elever og foreldre har respekt for ham, siden han er den åndelige lederen til mange av dem. Mustafa er flink til å løse konflikter, og gjør arbeidssituasjonen vår mye enklere, sier Langemoen om imam Mohammed Ata-Ul-Mustafa som er ansatt ved skolen.

Ata-Ul-Mustafa er den religiøse lederen for World Islamic Mission i Oslo.

Bakgrunnen for ansettelsen er at Langemoen ønsker lærere med bred yrkesbakgrunn ved skolen, som har 67 prosent fremmedspråklige elever, skriver Vårt Land.

I tillegg til imamen har Langemoen blant annet ansatt en politimann som kroppsøvingslærer, og har også en prest ansatt.

— Skolen er en miniatyr av samfunnet. Vi trenger alle slags yrker i skolen - både barnevernspedagoger, vernepleiere og politi, sier Langemoen, som beklager at ansettelse av andre enn lærerutdannede ved skoler er en vanskelig prosess.

Leder Helga Hjetland i Norsk Lærerlag sier ja til andre yrkesgrupper som hjelpekrefter ved skolen, men vil ikke være med på at de skal erstatte utdannede lærere.

— De som skal undervise må ha pedagogisk kompetanse. Andre kan ikke komme her og komme her og ta jobbene våre, sier Hjetland.

Langemoen mener likevel at en blanding bare er av det positive.

— Hvem er bedre enn en dataingeniør på data, en snekker på sløyden eller en kokk på skolekjøkkenet? Vi trenger mange forskjellige mennesker i skolen. Så får pedagogene ta seg av det pedagogiske, sier Langemoen.