• Alle fire bør dømmes til 21 års fengsel, la aktor, Jørn S. Maurud, ned påstand om for de fire tiltalte i Orderud-saken.

ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.noFrogner

Aktoratet så ingen grunn til å skjelne mellom de fires roller under straffeutmålingen.

— Svært alvorlig forbrytelse - Det er snakk om en svært alvorlig forbrytelse, drap på tre personer. Det er heller ingen tvil om at drapene var særdeles overlagte, og planlagte over lengre tid, sa statsadvokat Jørn S. Maurud under avslutningen av sin prosedyre.

Edderkopp Han tegnet et bilde av Veronica Orderud som edderkoppen bak drapsplanene.

— Per og Veronica Orderud har initiert drapene. Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo Haukeland har fungert som redskaper for dem, og gjort drapene mulig, hevdet Maurud.

Han overlot til retten å vurdere om Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo Haukeland bør innvilges en slags rabatt i straffeutmålingen fordi deres politiforklaringer etter påtalemyndighetens syn bidro til å løse saken.

— Men vi mener det ikke bør gis differensierte straffer. Det begrunner vi med at denne saken knapt har sitt sidestykke i norsk rettshistorie, argumenterte Maurud med.

Ikke overrasket Ingen av de fire tiltaltes forsvarere var overrasket over aktoratets påstand.

— Dette var vi forberedt på, sier Cato Schiøtz, Frode Sulland, Tor Kjærvik og Steinar Wiik Sørvik, som henholdsvis representerer Per Orderud, Veronica Orderud, Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød.

— Det er lenge siden jeg orienterte Kristin om hvilken påstand aktoratet ville komme med. Hun har derfor fått tid på seg til å fordøye dette, sier Tor Kjærvik.

Forsvarerne ga heller ikke uttrykk for at aktoratets prosedyre og påstand inneholdt overraskelser.

— Det eneste måtte være at jeg hadde ventet at de to statsadvokatene begrunnet overfor retten at de i utgangspunktet ikke ønsket å tiltale min klient og Veronica Orderud, sier Cato Schiøtz.

INNLEDET: Aktor Olav Helge Thue innledet aktoratets prosedyre i Orderud-saken. Arkivfoto: Scanpix