Tre av dem skal være ut i gangen. En av dem i internasjonale operasjoner, to av dem i norsk farvann. Nummer fire skal ligge i dokk for vedlikehold, mens den siste skal brukes til opplæring.

— Av de 20 fartøyene Sjøforvsrate skal ha i fremtiden, skal 12-14 segle til en hver tid, sier Finseth.

— Det handler ikke om økonomi. Det tar tid å utdanne, og fartøyene må vedlikeholdes, sier han.

Ifølge Trond Grytting, sjef for Kysteskadren på Haakonsvern, blir det et mannskapsbehov på hver av fregattene på 300, mot cirka 130 på de gamle.

— Nå er omkring halvparten av mannskapet på fregattene vernepliktige. På de nye fregattene blir bare omkring en tredel vernepliktige, sier Grytting om teknologiseringen som i større grad krever spesialsoldater.