Navnene på de omkomne vil trolig bli frigjort klokken 18i kveld. Det ble klart da politiet orienterte om etterforskningen avterrorangrepene på en pressekonferanse fredag.

— Vi kan bekrefte at alle omkomne er identifisert. Det ersamsvar mellom antall døde og antall savnede. Vi holder holder nå på medvarslingen av de pårørende, sier stabssjef Johan Fredriksen i Oslopolitidistrikt.

Navnene vil bli offentliggjort klokken 18, så santpolitiet har nådd alle pårørende.

— Da vil vi listen være endelig, sier Fredriksen.

Bekymringsmelding fra utlandet

Politiet har mottatt en bekymringsmelding på enutenlandsk statsborger, som kan ha oppholdt seg i Oslo da bomben iregjeringskvartalene eksploderte. Vedkommende er ikke formelt meldt savnet.

— Vi tror ikke at det har noe med terrorangrepene ågjøre, og mener vi grunnlag for å kvittere ham ut av saken, sier stabssjefen.

Fredriksen berømmer innsatsen ved Ullevål Sykehus, derflere av ofrene på Utøya ligger hardt skadet. Også identifiseringsgruppen tilKripos fikk ros av stabssjefen.

— De har gjort en formidabel jobb og sørget for en raskavklaring. Det har vært viktig for pårørende som har levd i uvisshet, sierFredriksen.

Det er nå en uke siden terrorangrepene rammet Oslo ogUtøya.

— På en slik dag er det minnemarkeringer over helelandet. Våre tanker går til dem som er rammet, sier Fredriksen.

Mer kriminalitet i Oslo

Stabssjefen bekrefter at oslopolitiet merket et oppsvingi kriminalitet de første par dagene etter terroraksjonen. Han sier det ikke eruventet når så store menneskemengder samler seg.

— Når publikum samler seg i stort antall, er det verdigeog gode tilstander. Men når den store mengden drar, kan det være noen igjen somhar hatt noe ugjort, sier stabssjefen.

Han roser likevel publikum.

— Generelt har de fleste oppført seg eksemplarisk, sierFredriksen.

Stabssjefen mener nå at normalsituasjonen er tilbake. Detikke har vært nye bekymringsmeldinger eller hendelser knyttet tilterrorangrepene, og det er heller ikke meldt om trusler i forbindelse medminnemarkeringene. Politiet frigjør fortløpende bygningsmasse iregjeringskvartalene etter hvert som kriminalteknikerne gjør seg ferdig påstedet.

— Det er viktig for å bringe samfunnet tilbake tilnormalen.