• Dette er nok et eksempel på at ledelsen i de store organisasjonene sitter i Oslo, sier Marit Warncke i Bergen Næringsråd. Hun nekter å prioritere InterCity på Østlandet før fergefri E 39 langs Vestlandskysten. Det vil NHOs største medlemsorganisasjon.

Dagens utspill fra Norsk Industri har skapt bølger fra Boknafjorden til Stad. Direktør Stein Lier-Hansen sa både til NRK og til Bergens Tidende at det haster mer med å få InterCity på Østlandet enn fergefri E 39 på Vestlandet.

— Nær sammenbrudd

Rett nok sa han at han ikke ville sette de to prosjektene opp mot hverandre, men det var det han gjorde.

— Norge har råd til begge deler, dersom vi bruker avkastningen av oljefondet på investeringer, og ikke bevilger oss nye velferdsreformer som vi ikke har råd til.

— Men jernbanetrafikken i Oslo-området står nå i fare for å bryte sammen. Der er det også gryteklare prosjekter som kan settes i gang. Så får vi ta det i tur og orden.

- Regner du med å ha medlemmene på Vestlandet med deg i en slik prioritering?

— Nei, det gjør jeg ikke, for jeg setter ikke de to prosjektene opp mot hverandre. E 39 er helt avgjørende for konkurransekraften på kysten. Derfor mener jeg at vi har råd til begge deler.

Luen i hånden

Reaksjonene lot alltså ikke vente på seg. Fra administrende direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd lyder det:

— Vi er lei av å stå med luen i hånden her borte, og vente på å få bruke våre egne penger. For det er jo snakk om å betale bompenger, både for E 39, og Bybanen i Bergen.

— Så kommer nok en av toppene i de landsdekkende organisasjonene og prioriterer Østlandet. Lier- Hansen er enda et eksempel på at maktpersonene sitter der, og betrakter alt fra sitt ståsted. Dette gjelder både NHO, LO, Spekter og de andre organisasjonene i arbeidslivet, mener Warncke.

Mange reaksjoner

Også Tom Knudsen i NHO Hordaland har fått reaksjoner fra sine medlemmer.

— Ja, det har tikket inn både sms'er og e-post i løpet av dagen, fra våre folk som lurer på hva dette skal bety.

- Og hva skal det bety?

— Nei, jeg har snakket med Stein, og vi er enige: Både InterCity og E-39 er nasjonale prosjekter som må bygges. Vi vil ikke sette de opp mot hverandre. For oss på Vestlandet er det vikitg å få fergefri E-39 inn i Nasjonal Transportplan, slik at vi kan få planmidler og få igang statlig regulering, som vi ønsker mest.

- Men først jernbane på Østlandet?

— Det er klart at der det er ferdige regulerte planer må de begynne først. Vi kan jio ikke bare ta med oss en spade ut og begynne på Hordfast i morgen. Man er jo ikke en gang enige om traseen, sier NHO-sjefen i Hordaland.

- Satte kaffen fast i halsen

Harald Schjelderup, Aps gruppeleder i Bergen, reagerer kraftig på utspillet om tog og E39.

— Jeg satte kaffen fast i halsen da jeg hørte Stein Lier-Hansen på radioen i dag tidlig. Han kan ikke tolkes annerledes enn at han prioriterer Intercity på Østlandet foran fergefri kyststamvei på Vestlandet. Og dette kommer fra en organisasjon som sier den setter verdiskaping i høysetet, sier Schjelderup.

Han minner om at tyngdepunktet i norsk eksportindustri er på Vestlandet.

— Heldigvis står LO og NHO samlet i kravet om at dette er to likeverdige prosjekter. Jeg forventer at regjeringen lytter til LO og NHO i denne saken, og ikke Norsk Industri, sier Schjelderup.

I MOTVIND: Stein Lier-Hansen i Norsk Industri høster storm på Vestlandet for å prioritere InterCity tog i øst foran fergefri vei i vest.
Håvard Bjelland