Lederen av Statoils granskningsgruppe,pensjonert generalløytnant og leder av E-tjenesten, Torgeir Hagen, sier detdreier seg om spørsmål om kapasiteter og strategi fra Algeries side.

— Noen spørsmål vilvi aldri få svar på, som det som angår nasjonale sikkerhetsforhold, sier Hagen.

Han sier han har forståelse for det.

— Norske myndigheter ville gjort detsamme, sier han.

«Godt planlagt»

Terrorangrepet ved In Aménas skjedde 16. januar i år. Fem nordmenn ble drept i angrepet, flere av dem fra Vestlandet. I dag holdt Statoil og granskningsgruppens leder en kort pressekonferanse for å fortelle om arbeidet.

26. februar startet granskningen. Mandatet til gruppen er å finne ut hva som skjedde før, under og etter angrepet, og hvordan Statoil kan bedre

— Mye gjenstår før rapporten skal væreferdig 15. september. Det er for tidlig med vurderinger og konklusjoner, sier Hagen.

Han mener angrepet fremstår som godt planlagt, med godt utstyrte terrorister.

— Beskyttelse mot terrorisme må være etmyndighetsanliggende, det kan ikke være et ansvar for et selskap. Angrepetrepresenterer et trusselbilde alle må forholde seg til. Det innebærer åkartlegge og vurdere risiko, etablere rutiner, beredskapsplaner, og gjennomføretrening og øvelser. Dette skal vi også se på. Vi skal gi anbefalinger omhvordan Statoil kan lære, sier Hagen.

Ti år gamle papirer

Gruppen skal intervjue 120 mennesker, de fleste innen begynnelsen av juni. Så langt har de samlet en del fakta, blant annet skriftlig materiale fra da Statoil gikk inn i Algerie, for rundt 10 år siden.

— Vi har fått innblikk i hvordan mangehar gjort en stor innsats for å bistå kolleger i en ekstremt vanskeligsituasjon,

Besøkte anlegget i Algerie

I forrige uke var gruppen i In Amenas.Hagen sier det gjorde et sterkt inntrykk.

— Vi gikk gjennom hvordan angrepet fant sted, ogsåmed personer som var tilstede.

— Vi gjennomførte samtaler og intervjuermed ansatte i Statoil, Norges ambassade og algeriske myndigheter. Det varavgjørende nyttig å være på stedet for angrepet.

Ifølge Hagen, vil de komme med konkrete tiltak som fysiske sperringer, men også om samarbeidet med andre selskaper ogmyndigheter.

— Vi vil også hvordan sikkerhet og beredskap finner sinplass i organisasjonen kultur. 22. juli-granskningen pekte på kultur ogholdninger. Det er viktig i alle sammenhenger.

IN AMENAS: Produksjonsanlegget ved In Aménas ble angrepet i januar 2013 av en gruppe radikale islamister.
Roar Christiansen