— Vi fortsetter arbeidet rett over ferien. Da skal vi blant annet sette i gang et prosjekt spesielt rettet mot eldre arbeidstakere i helse- og omsorgssektoren, sier Tveit.

— Hva kommer dere konkret til å gjøre?

— Vi skal se på arbeidsmetodene og hvordan de ansatte sin arbeidsdag er lagt opp. Prosjektet vil også få betydning for Bergen hjemmehjelp KF som er under debatt nå. Det ligger helt klart en utfordring i at en så stor andel av de ansatte er eldre arbeidstakere, som kanskje trenger å få arbeidsdagen tilrettelagt på en annen måte enn de yngre.

Ifølge Tveit er arbeidet tidkrevende, men han håper å se resultater i løpet av 2006. — Vi trenger en del tid, men jeg har stor tro på at vi skal klare å nå målene våre. Også fra sentralt hold jobbes det aktivt med å utvikle en seniorpolitikk, nettopp for å sikre rettighetene til eldre arbeidstakere - slik at de får en meningsfylt arbeidsdag. Det at arbeidsstokken blir eldre er en utfordring for hele den offentlige sektor, sier Tveit.