En kvinne har sendt et brev til Advokatforeningen der hun hevder advokaten har utnyttet henne seksuelt og misbrukt hennes tillit, skriver Dagbladet.

Han er dømt for å ha handlet i strid med god advokatskikk i Advokatforeningens disiplinærutvalg, men ble senere frikjent i advokatnemnda. Ifølge avisen har både kvinnen og advokaten anmeldt hverandre.

Advokaten mener det er et kriminelt miljø som vil skade ham før han skal vitne i en straffesak, og at kvinnen har forsøkt å presse ham for 300.000 kroner.

Kvinnen fastholder at hun er utnyttet seksuelt, og at hun ytte seksuelle tjenester mot advokattjenester hun aldri fikk.