Som bt.no meldte torsdag, skulle bygging forbys i lavliggende strøk i Hordaland, inntil to meter over havnivået.

Forslaget til administrasjonen i fylkeskommunen ble trukket i siste liten, og skal i stedet utredes nærmere. Trolig vil byggherrene bli anbefalt å sikre lavtliggende bygg mot vanninntrengning i stedet.

Planen er i stor grad basert på rapporten Regional havstigning, der dr.ing. Arne Instanes var en av hovedforfatterne.

— Det er alvorlig at de har misforstått så mye av rapporten vår. De kan ikke ha lest den skikkelig, sier ingeniøren.

Krisemaksimering

Han betegner forslaget om forbud som «absurd» og «krisemaksimering», og finner heller ikke grunnlag for å anbefale sikring av alle lavtliggende bygg.

— Bygninger som oppføres i dag, har gjerne en funksjonstid på 50 år. De kan være modne for riving lenge før økt havnivå i det hele tatt er et problem, sier Instanes.

Han viser til at havnivået i dag er ganske stabilt. Hvis det skulle stige, er det bedre å gjøre sikringsarbeidet når den truende situasjonen nærmer seg.

— Tiltakene må utsettes lengst mulig. Hvis du sikrer en bygning mot vanninntrengning i dag, er det ikke sikkert den er vanntett om 30 år, sier han.

Fem år vil være rikelig med tid til å gjøre nødvendig sikringsarbeid, om det skulle bli aktuelt, anslår ingeniøren.

Bortkastede penger

Eksperten frykter at politikere vil pålegge utbyggere meningsløse krav.

— De kan ikke pålegge folk å kaste bort penger, sier Instanes.

Ingeniøren anbefaler at man i stedet følger havnivået nøye og sikrer hvis faren blir reell.

— Bygg i vannkanten kan for eksempel sikres med en vanntett skjerm, som koster kanskje ti millioner kroner for et bygg, sier han.

- Hva med tunneler og andre store konstruksjoner? I rapporten blir det nevnt at Nygårdshøydetunnelen kan bli fylt med vann ved stormflo?

— Hvis havnivået stiger så mye, kan det bygges en demning i Strømmen, der Bybanen går nå. Tunnelen er enkel å sikre, når den tid kommer, sier Instanes.

De eneste bygningene i Bergen som må sikres nå, ifølge ingeniøren, er Bryggen, ettersom den allerede i dag oversvømmes ved stormflo.

— Men dette har ikke noe med havnivåstigning å gjøre, men at grunnvannsstanden har sunket. Her har vi foreslått ganske enkle tiltak, sier Instanes.

Sirkus

- Noen av leserne våre vil kanskje tenke at det må være bedre å være føre var?

— Å være føre var betyr å jobbe for utslippskutt, og det er jeg helt for. Men å sette i gang med sikring av bygninger nå, er bare sirkus, sier ingeniøren.

Bør det fortsatt være tillatt å bygge like over havnivå? Si din mening i feltet under!