I fjor ble det utført i underkant av 14.000 svangerskapsavbrudd ved norske sykehus. Daglig utføres inntil fem aborter ved de største sykehusene. Hvordan dette påvirker sykepleiere som jobber med aborter, har vært lite kjent i forskningen.

— Sykepleiere vises ikke i omtalen av abort i Norge, selv om det er sykepleierne som deltar mest i abortprosessen, sier Benny Huser.

Høyskolelektoren fra Høgskolen Stord/Haugesund har i forbindelse med doktorgradsavhandlingen fulgt 22 sykepleiere på jobb ved et av landets største sykehus. De håndterer daglig store moralske problemer som ligger på pave- og politikernivå, mener forskeren.

— Samtidig har enkelte opplevd direkte konfrontasjon eller at folk rundt dem ikke vil snakke med dem på grunn av jobben de gjør, forteller Benny Huser.

Under intervjuene fortalte sykepleierne om kolleger som valgte å slutte fordi de moralske dilemmaene ble for store.

- Uenig med kvinnen

Siden 1979 har det vært lovlig å ta selvbestemt abort innen 12. svangerskapsuke. Abortene skjer oftest på sykehus med helsepersonell til stede.

— Det er et etisk prinsipp i helsevesenet å redde liv. Abort derimot tar liv, men man redder også kvinners liv. Sykepleiere som jobber med dette gjør en stor jobb, og de er veldig profesjonelle, kommenterer forskeren.

Selv om sykepleierne selv har valgt å jobbe med gynekologiske pasienter og er genuint opptatt av abortsaken, kan det bli tungt i lengden.

— Sykepleiere opplever det som lettere å hjelpe den 39 år gamle firebarnsmoren som er uønsket gravid, enn kvinnen som kommer til sin andre abort det året og hadde tre året før. Slike situasjoner er vanskelige. I sine egne tanker opplever sykepleieren å være uenig med kvinnen. Samtidig skal de ikke være moralsk dømmende, sier Huser.

Ombygging av toaletter

Moralsk fordømming fra helsepersonell er en vanlig frykt blant abortkvinner, viser Husers hovedfagsoppgave fra 1993.

— Abortpasientene var svært følsomme eller vare for helsepersonells holdning. De opplevde at personalet bevisst holdt avstand, skriver Huser i artikkelen «Kvinners opplevelse av sårbarhet ved selvbestemt abort».

Intervju med abortsykepleiere i den siste undersøkelsen viser imidlertid at de på sin side er veldig klar over pasientenes sårbarhet.

— Sykepleiere jeg har snakket med sier at kvinnene finner det verdifullt at de er med på prosessen. De står midt oppi situasjonen sammen med kvinnen og opplever den på godt og vondt.

Hun viser blant annet til at sykepleiere tok initiativ til å få bygd om sykehustoaletter, da det ble innført medikamentell abort i 1998.

— Når så alvorlige ting som aborter skulle skje, var toalettene uegnet. De hadde åpne vegger nederst og var lite private.

Møtes med respekt

Respekt overfor abortkvinnene er også svært viktig for sykepleierne.

— Sykepleierne ønsker ikke at kvinnene skal føle seg underlegne. De ønsker at de skal få komme og gå med hevet hode, forteller Huser.

Hun regner med å publisere flere resultater fra doktorgraden, når den er helt ferdig ved utgangen av 2006.