HARALD VEDÅ

Sjelden har introduksjon, utprøvning og distribusjon av et enkelt stoff utløst så mange kontroverser som mifepriston — virkestoffet i abortpillen Mifegyn.

Noe av det første George Bush gjorde etter at han ble president, var å forby mifepriston. Han har også sørget for at internasjonale hjelpeorganisasjoner som snakker om stoffet ikke får amerikansk støtte.

— Den politiske motstanden har i betydelig grad hemmet videre utprøving og klinisk anvendelse av stoffet. Mifepriston har stort potensial og vidtgående bruksområder, mener assistentlege dr.med Line Bjørge ved Kvinneklinikken.

Gode erfaringer

Haukeland sykehus har siden april 1998 brukt mifepriston ved behandling av provoserte aborter før niende svangerskapsuke.

— Dette har vist seg å være en sikker og effektiv behandling, og det oppstår få komplikasjoner. Pasientene er fornøyde, sier Line Bjørge.

Siden september 1999 har Kvinneklinikken gitt medikamenett til pasienter som aborterer mellem tredje og sjette måned av svangerskapet som del av behandlingen.

— Ved bruk av mifepriston reduseres aborttiden og intensiteten av bivirkninger, sier Line Bjørge.

Et globalt perspektiv

Professor Ole Erik Iversen mener det er et paradoks at norske sykehus opererer folk i strid med allmenne prinsipper om at operasjon kun skal brukes når andre metoder ikke er finnes eller når andre metoder er dårlige.

Han peker også på mifepristons anvendelse som nødprevensjon etter voldtekt.

— Det er et paradoks at misjonærer med lang tradisjon for å hjelpe folk i den tredje verden har et angstfylt forhold til metoden. Vel vitende om at saken har etiske, politiske, rasjonelle og irrasjonelle sider, synes vi i hvert fall at temaet må diskuteres, sier den assisterende avdelingsoverlegen ved Kvinneklinikken.

— Vi kan ikke sitte på kunnskapen uten å bruke den til noe. Lederskribenter i internasjonale medisinske tidsskrift har kalt håndteringen av stoffet «en urett mot menneskeheten», sier Ole Erik Iversen.

fakta/mifepriston

  • Siden oppdagelsen på begynnelsen av 1980-tallet har medikamentet mifepriston vært nøye studert, utprøvd og ikke minst debattert.
  • Mifepriston er anvendelig som prevensjonsmiddel og fødselsinduktor. Effektiviteten ved behandling av spontanabort, svangerskap utenfor livmoren, fosterdød i livmoren, endometriose, Cushings syndrom og ulike typer kreftsykdommer, er også undersøkt.
  • Selv om substansen er blitt tillagt like stor betydning for reproduksjonsmedisinen som introduksjonen av kombinasjons p-pillen, er mifepriston fortsatt et svært kontroversielt medikament.