På Narvesen-kiosken på Sentralbanestasjonen er Anny Karlstad og Eva Stenseth travelt opptatt med å pakke ut dagens leveranse av kulørte blader og magasiner. Lønnsoppgjøret er et hett tema i disse dager, og særlig rettighetene knyttet til avtalefestet pensjon (AFP).

— Jeg kjemper vel mest for dem som kommer etter meg, sier Karlstad, som har planer om å gå av med vanlig pensjon når hun fyller 67 år neste år.

Kollegaen er helt enig.

— Jeg har ikke bestemt meg ennå, men jeg vil i hvert ha muligheten til å gå av med AFP dersom jeg har behov for det, sier Stenseth

Fare for konflikt

Kravet om fortsatt AFP vil også stå sentralt når arbeidstakerorganisasjonen Handel og Kontor fremmer sine krav overfor arbeidsgiverorganisasjonen Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) klokken 13 i dag. Selve forhandlingene starter er 28. mars, med frist lørdag 1. april.

Forbundsleder Sture Arntzen i Handel og Kontor karakteriserer faren for konflikt som «høy» i år.

— Arbeidsgiversiden har diametralt motsatte krav enn oss på mange av de viktige punktene, sier Arntzen.

I tillegg til kravet om fortsatt AFP, legger Handel og Kontor vekt på to sentrale krav under årets forhandlinger:

  • Tilleggene for ubekvem arbeidstid må bestå, det vil si 21 kroner i tillegg per time for kveldsarbeid mandag til fredag, 42 kroner i tillegg lørdag, og 84 kroner for arbeid etter klokken 16 lørdag og hele søndag.
  • Lønnsutviklingsgarantien må opprettholdes. Den skal sikre at høyeste minstelønnssats skal utgjøre 93 prosent av SSBs lønnsstatistikk for HSH-området. Denne justeres i februar hvert år, og ga i år 1,99 kroner ekstra til de lavest betalte.

— Lønnsutviklingsgarantien har vært under press hvert år. Men vi går ikke ut av dette oppgjøret uten at den blir videreført, understreker forbundsleder Arntzen.

— Så dere er villig til å gå til streik dersom dette ikke kommer på plass?

— Absolutt. Hundre prosent, svarer Arntzen kontant.

— Hvis de begynner å tukle med tilleggene for ubekvem arbeidstid, er det også ensbetydende med konflikt, legger han til.

Forhandlingsleder i HSH, Kim Nordlie, ønsker foreløpig ikke å røpe hvilke krav arbeidsgiversiden vil fremme under årets oppgjør.

— Men generelt mener vi det er viktig å endre AFP, slik at ordningen bare kommer dem som har særlig behov for det til gode. Når det er en generell ordning kan den misbrukes, både av bedrifter og arbeidstakere, sier Nordlie.

Han er slett ikke overrasket over at Handel og Kontor varsler at de vil kjempe for å beholde tilleggene for ubekvem arbeidstid og lønnsutviklingsgarantien.

— Det har vi diskutert med dem tidligere, og jeg antar at det vil komme opp igjen denne gangen også. Det har alltid vært et vanskelig felt. Det er ikke grunn til å tro at det vil bli mindre vanskelig denne gangen

STÅR PÅ KRAVA: Fortsatt AFP, høyere grunnlønn og bedre ulempetillegg. Det synes Narvesen-ansatte Anny Karlstad (t.v.) og Eva Stenseth bør være sentralt i vårens lønnsoppgjør. - Det er bittert hvis opparbeidede rettigheter blir tatt fra oss, sier de to. FOTO: HÅVARD BJELLAND