Valla sier til Bergens Tidende at hun er overbevist om at utviklingen vil gå i den retningen. Dette er bakgrunnen for at det nå blir satt i gang forsøk med kortere arbeidstid både i privat og offentlig sektor.

— Vi kan tillate oss å være mer offensive, fordi produktiviteten i samfunnet i de senere år har økt kraftig på grunn av den teknologiske utviklingen. Jeg ser for meg en gradvis gjennomføring. LO vil aldri kreve reformer som setter arbeidsplasser i fare. Men jeg ser ikke for meg at 6-timersdagen er gjennomført i min tid som LO-leder, sier Gerd-Liv Valla til BT.

LO-lederen er oppglødd og overbevist om at reformen er gjennomførbar, også med full lønnskompensasjon. Hun viser til overbevisende resultater ved Toyotas verksted i Göteborg, som hun har besøkt. Der starter første skift klokken 06 og tar «kvelden» klokken 12.30.

— De ansatte var overbegeistret, og ledelsen likeså, for de opplevde produktivitetsvekst og redusert sykefravær. Etter topp innsats disse timene har de masse fritid. En av arbeiderne fortalte at han nå laget middag til kona før hun kom hjem, og tok en større del av husarbeidet!

Gerd-Liv Valla sier derimot et klart nei på spørsmål om det er aktuelt å kreve lenger ferie. Arbeidstakere over 60 har i dag en ekstra ferieuke i forhold til andre, og småbarnsforeldre er tilgodesett med andre permisjonsordninger.

Fare for storstreik?

LO-lederen er allerede begynt å forberede seg på vårens tariffoppgjør, som ifølge Jan Davidsen og Helga Hjetland lett kan ende med storstreik. Gerd-Liv Valla vil ikke spå hva som kommer til å skje, men minner om at den siste streiken som omfattet hele LO foregikk i 2000, da hun var nestleder.

— Den gangen hadde vi samordnet oppgjør, og flertallet av medlemmene stemte ned det anbefalte forslaget. Det var jo ikke så rart. Etter å ha vist moderasjon ganske lenge, opplevde de at bedriftslederne tok ut store tillegg. Det var meget provoserende. Med tanke på det som den gang skjedde, og det kommende oppgjøret, er jeg spent på hva lederlønnsstatistikken avdekker når den blir offentliggjort i februar.

— Hva er en rimelig topplederlønn i en større privat bedrift?

— Det har jeg vanskelig for å gi et fullgodt svar på. Men jeg vet at det i mediebedriftene for eksempel er veldig store forskjeller, med Kåre Valebrokk i TV 2 på lønnstoppen, sier Valla som selv er styreleder i A-pressen.

Status med høy lønn

— Jeg har alltid spurt meg selv hvorfor det er så om å gjøre å ha så enormt høy lønn. Man har ikke bruk for så mye penger. Det er vel bare fordi det gir status. Jeg finner i hvert fall ingen annen forklaring.

— Det er for at norske lederlønninger skal være konkurransedyktige internasjonalt, lyder en av forklaringene?

Gerd-Liv Valla er i ferd med å bryte ut i latter:

— Hvor mange norske ledere har du hørt om som er kjøpt opp og forsvunnet til utlandet ...? Nei du, det er et oppkonstruert problem. Men jeg har likevel hørt påstanden gjentatt til det kjedsommelige.

— Vil du kreve skattefradrag for hele fagforeningskontingenten?

— Ja, det er ikke vanskelig å forsvare, men det må komme etappevis. Mange syntes også at vi tok vel hardt i da vi krevde at fradraget skulle fordobles. Nå er det økt fra 1800 til 2250 kroner, etter å ha vært helt nede i 900 kroner en tid. Beløpet sto stille i flere år. Problemet er at verdien av fradraget er blitt mye mindre enn da det i sin tid ble innført, påpeker hun.

AFP fortsetter som i dag

— AFP-ordningen skal ikke på noen måte bli svekket. Den skal fortsette uendret, med statlig bidrag akkurat som i dag. Det er en krystallklar avtale mellom Regjeringen og LO, fastslår Gerd-Liv Valla.

LO-lederen fjerner dermed enhver tvil omkring AFP-ordningens skjebne. Hun viser både til det enstemmige vedtaket på LO-kongressen og til det brede pensjonsforliket, der det står at «statens samlede økonomiske bidrag videreføres». De tre regjeringspartiene forpliktet seg dessuten overfor oss i valgkampen å videreføre AFP.

  • Men arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen har allerede varslet at han vil se nøye på ordningen, og vurdere i hvilken form den kan fortsette?

— Han får bare «se» og «vurdere» så mye han vil. AFP-ordningen skal videreføres som i dag, sier Gerd-Liv Valla med ettertrykk.

— Du må vel innrømme at den er blitt et problem, i og med at så mange benytter seg av ordningen?

— Det er overdrevet å kalle det et problem, selv om også andre yrkesgrupper har benyttet seg av pensjonsordningen enn de den primært var ment for. Men det lar seg ikke gjøre å avgrense AFP-ordningen til bestemte grupper. Vi skal også huske på at mange eldre, uansett yrke, sliter med psykisk slitasje og dermed bør ha mulighet til å bli tidligpensjonert, sier hun.

Avinor må omdannes

— Skulle du ønske at du hadde de militante flygelederne i dine rekker?

— Jeg skal innrømme at jeg har fått en del telefoner i det siste med spørsmål om å gripe inn i striden mellom flygelederne og Avinor-ledelsen. Men det kan jeg ikke, for de er ikke med i LO.

Jeg vil av prinsipp ikke kommentere arbeidskonflikter som berører grupper utenfor LO. Men Avinor som selskapsstruktur må det gjøres noe med, for formålet med selskapet kan da ikke være å tjene penger? I selskaper som har med sikkerhet å gjøre må vi ta helt andre hensyn.

— Var det galt å delprivatisere også de andre store statlige selskapene som Telenor, Posten, Statoil og NSB?

— Da det skjedde var svaret mitt ja, og jeg har selv gått i demonstrasjonstog mot at Telenor skulle bli omgjort til AS.

Polakker uten lønn

Gerd-Liv Valla har merket seg den triste skjebnen som har rammet en rekke polske håndverkere i Bergen som er blitt gående uten lønn i månedsvis, slik BT skrev torsdag.

— Jeg blir rystet når jeg leser slikt, og det forteller at vi har en stor utfordring i å hindre sosial dumping. Problemet er at vi har ikke kontrollmuligheter som er gode nok. Arbeidstilsynet er blitt nedbygd og er sultefôret. Det er noe av det første vi må gjøre noe med, for det er jo riv ruskende galt at bedriftene i gjennomsnitt bare har besøk av Arbeidstilsynet hvert tjuende år!

Vi ønsker fra LOs side også å få lovregulert at våre tillitsvalgte kan kreve innsyn i arbeidskontrakter, enten det gjelder utlendinger eller norske arbeidstakere. Jeg regner også med at regjeringen vil gi oss denne retten i lovs form, sier Gerd-Liv Valla.

HÅVARD BJELLAND