Tallene er innhentet av en beboergruppe på Kolnes, som ligger sør for det nå nedlagte raffineriet. Ifølge beregningene har 25 personer innenfor et lite, konsentrert område fått kreft. Noe lenger nordøst er det ifølge gruppen minst fem krefttilfeller til. Alle tilfellene finnes innenfor en radius av to kilometer fra raffineriet, skriver Stavanger Aftenblad.

Totalt er 16 av de rammede døde. De fleste av de døde var i 50— og 60-årene.

– Jeg kan ikke forstå annet enn at dette er unaturlig høyt på en så liten plass og at dette må ha en årsak, sier Heidi Slethei Horpestad (34). Hun mistet nylig sin mor i leukemi, 57 år gammel.

Hun håper at krefttilfellene blir gjenstand for en uavhengig gransking.

Ifølge Stavanger Aftenblad har dessuten fem av åtte som de første driftsårene arbeidet ved en liten analyseavdeling inne på raffineriet, blitt rammet av kreft. Tre av dem er døde. To andre er uhelbredelig syke.

Sola-ordfører Håkon Rege har innkalt til møte med Norske Shell og selskapets bedriftshelsetjeneste, samt kommuneoverlege Terje Vevatne. Møtet finner sted fredag.