58 barn døde under eller rett etter fødselen fra 2006 til 2008, melder VG. Helsedirektør Lars E. Hanssen sier rett ut at små fødeavdelinger ved mindre sykehus er sårbare.

I tillegg til de 58 som døde i de tre aktuelle årene, ble 23 barn alvorlig hjerneskadet i forbindelse med fødselen. Det viser en fersk oversikt som Helsetilsynet har sendt Helse— og omsorgsdepartementet.

— Dette er altfor høye tall. Omkring halvparten av disse tragediene kunne ha vært unngått om ikke det var blitt gjort unødvendige feilvurderinger, sier helsedirektør Lars E. Hanssen til VG.

I 96 prosent av fødslene som endte galt, forelå det kjente risikofaktorer, og da skal kyndig medisinsk personale være til stede, opplyser Hanssen.

Likevel fant Helsetilsynet at gynekolog bare var til stede i knappe fire av ti tilfeller. I 33 av 81 fødsler som endte i død eller alvorlig hjerneskade var jordmor alene.

— Materialet gir oss et inntrykk av at de små fødeavdelingene, inkludert forsterkede fødestuer som skal ha beredskap for keisersnitt, er sårbare, sier Hanssen.

Han understreker at de små fødestuene ikke later til å være noe problem i denne sammenheng, fordi disse enhetene skal sende risikofødsler videre til større fødeavdelinger.