Ifølge offisielle tall har cirka 200.000 nordmenn kols, mange uten å vite det selv. Men professor dr.med. Amund Gulsvik, mangeårig lungeforsker med spisskompetanse på lungesykdommen, mener tallet er høyere, trolig 250.000.

– Etter hvert er vi også blitt mer og mer oppmerksomme på at mange under førti år har kols, trolig inntil 50.000 mennesker, sier Gulsvik, som jobber på Haukeland Universitetssjukehus.

I dag, på Verdensdagen for kols 2008, blir Gulsvik tildelt æresprisen til Landsforeningen for hjerte— og lungesyke for sin mangeårige forskningsinnsats innen astma og kols.

Kols-epidemi

Landets eneste lungeprofessor på fulltid begynte tidlig å interessere seg for denne tilstanden, som er karakterisert av redusert lungekapasitet.

Men rundt 1970, da unge Gulsvik lå i startgropen av sin forskerkarriere, var ikke doktorene ved Rikshospitalet helt enige med seg selv. Hva skulle de kalle sykdommen – kronisk bronkitt, emfysem, astmatisk emfysem? Til slutt kom de frem til en felles diagnose, og Gulsvik ble en nybrottsmann på feltet:

Han var den første som skrev doktoravhandling om kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) og astma.

– Vi brakte termen kols her i Norge.

I dag har de fleste hørt om sykdommen kols, som Gulsvik karakteriserer som en epidemi og et folkehelseproblem.

– Noe annet kan du ikke kalle det. Vi snakker om bortimot 20.000 nye tilfeller hvert år. Hvert år blir 50.000 nordmenn innlagt på sykehus på grunn av kols.

– Kols et helvete

I fjorten år var Gulsvik avdelingsoverlege ved Lungeavdeling på Haukeland Universitetssjukehus. I disse årene har han kommet tett på kolspasienter fra hele Vestlandet.

– De har det ganske enkelt helt jævlig. De hoster og får åndenød ved hver minste anstrengelse, og det føles som å bli kvalt. Det hindrer dem i å bevege seg, men etter hvert blir de tungpustet også når de sitter i ro, sier Gulsvik.

– Pasientene blir isolert og immobilisert, klarer ikke å holde muskulaturen i gang og blir enda mer tungpustet og deprimert. Kols er et helvete.

Hovedårsaken er røyking. Selv har lungelegen holdt seg unna.

– Min far, øre-nese-hals-legen, pleide å si at dersom det var meningen at menneskeheten skulle røyke, ville vi blitt utstyrt med skorstein. Dessuten er det dyrt å røyke, og jeg er en gjerrigknark fra Hallingdal.

Juryen beskriver Amund Gulsvik som nestor, nøkkelperson og ener innfor lungemedisin.

NESTOR: Han var den første som forsket på lungesykdommen kols, som han mener har overtatt rollen tuberkulosen spilte for hundre år siden. ¿ Kols er en kronisk, livstruende sykdom som kan få samme omfang i befolkningen som hjerteinfarkt og hjertesvikt, sier professor dr.med. Amund Gulsvik ved Haukeland Universitetssjukehus.
Paul S. Amundsen