Da retten var satt etter lunsj onsdag, fortsatte aktor Inga Bejer Engh med å spørre ut Anders Behring Breivik.

Hun ville blant annet vite hvordan kirken og de kristne verdiene kunne harmonere med den brutale voldsbruken Breivik forfekter.

— Kirken ledes av pasifistersom har mye av skylden for avkristningen. Vi som kjemper for kirken og motavkristningen vil at kristne ledere bidrar i kampen og støtter dem som ofrerseg. Men jeg ser på det som helt urealistisk, svarte Breivik.

«En patetisk straff»

Breivik gjentok at han regnet med å dø på Utøya, på aktors spørsmål om martyrdom.

— Hadde jeg fryktet døden, hadde jeg ikke klart å gjennomføre den aksjonen, sa den tiltalte.

— Har du gjort deg noen tanker om du burde få syndsforlatelse for det du har gjort? spurte Engh.

— Hvis man er militant kristen, så er det helt klart åpning forat selvforsvar er legitimt. Det å stoppe islamiseringen av Europa erselvforsvar. Kristne ledere bør støttede militante nasjonalister og kristne som kjemper mot avkristningen.

Den terrortiltale sa også at hanser på 21 års fengsel som en «patetisk straff».

— Ønskerdu å bli dømt til døden? spurte Engh.

— Deter kun to reaksjoner jeg ville anerkjent, og det er frifinnelse og dødsstraff.Sånn sett er det dumt at Indrebø forsvant, for han ville jo ha dødsstraff, sa Breivik, og henviste til Thomas Indrebø, som ble fjernet som meddommer tirsdag.

Vil lære av al-Qaida

På spørsmål om hva «Knights Templar» er i dag, svarte Breivik at han ikke hadde oversikt, men at det skal være for nasjonalister og kristne i Europa det al-Qaida er for muslimer.

— Alle militante islamister i Europa har mye å lære av al-Qaida. Vårt ønske er å skape en europeisk versjon av al-Qaida, sa Breivik, og la på oppfordring til at han med «vi» henviste til militante nasjonalister.

Han kalte al-Qaida den mest suksessfulle revolusjonære organisasjonen for muslimer, og sa at han og hans meningsfeller hadde mye å lære av dem, og viste blant annet til terrororganisasjonens «ekstremt brutale metoder». Årsaken til han vil lære av «fienden» er mangelen på rollemodeller på egen side, sa han.

— Innsatsen til militante nasjonalister har etter andre verdenskrig og frem til i dag vært ganske patetisk. Så det er fra militante på islamistisk side at man henter inspirasjon, sa Breivik.