— Barn som har skolevegring sliter ofte med angst og andre psykiske problemer. Mange av dem blir verken forstått eller får oppfølging fordi de er rolige og har mye fravær, sier generalsekretær Randi Talseth i Voksne for Barn til NRK.

— De barna vi ikke ser, forholder vi oss ikke til, og dette er barn som selv ikke krever oppmerksomhet. De blir ikke fanget opp i tide. Vi har ikke nok kunnskap om dem, og kunnskapen er heller ikke systematisert, legger hun til.

Ifølge Talseth er det kun enkelte barn med skolevegring som får hjelp, blant annet ved å bli hentet hjemme og fulgt til skolen.