– Dette bør være et av valgkamptemaene i høst, sier Agdestein til Vårt Land.

Stortingsrepresentanten fra Akershus ønsker at kommunene skal gi full tilgang til livssynsnøytrale seremonier ved vielser og begravelser. Hun vil arbeide for snarlige endringer i måten det offentlige bidrar ved viktige seremonier i livet, og det må skje uavhengig av stat/kirke-prosessen, mener hun.

Agdestein mener de som ikke velger tradisjonelt kirkelig bryllup i praksis utsettes for diskriminering. Hun vil derfor at kommunene oppnevner personer i lokalmiljøet til frivillig å være seremonimestre i et bryllup. De som vil gifte seg, kan selv velge personer fra listen til å vie dem, for å avlaste domstolene og sorenskriverne.

– Seremonimestrene kan være kjendiser, tidligere politikere, kunstnere, artister og skuespillere. Disse bør ha respekt over partigrenser i det distriktet de skal betjene og ha gode egenskaper som talere, sier Agdestein.

For området Asker og Bærum, der hun selv bor, tar Agdestein til orde for at kjente personer som Wenche Myhre, Valgerd Svarstad Haugland, Leif Frode Onarheim, Maj Britt Andersen, Astrid Versto og Terje Svabø skal kunne egne seg godt til seremonioppgaven.

Også måten begravelser gjennomføres på, bør endres ifølge Agdestein. Hun vil ha nøytrale seremonimestre også her.

Erichsen, Jarl Fr.