I materiale fra 50-tallet som er funnet i det amerikanske statsarkivet, kommer det fram at Haakon Lie var informant for CIA.

Det var forfatteren Frode Nielsen som gjennom sitt arbeid med boka «Tause menn» kom over et CIA-notat fra 1956 som nå har blitt nedgradert i det amerikanske statsarkivet. Det viser at den avdøde arbeiderpartimannen Haakon Lie leverte informasjon til den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA, melder NRK.

Notatet er fra Lies kontaktmann i CIA. Der kommer det fram at Lie tydelig var opptatt av at kanalen for informasjon måtte kun være dem imellom. Det har tidligere vært mistanke om at Lie hadde kontakt med CIA, men da han levde, nektet han å kommentere dette.

– Det viser at han hadde en sentral rolle i å informere amerikanerne direkte. Og det var ikke hvem som helst han informerte, han informerte dem som drev politisk krigføring fra amerikansk side under den kalde krigen, sier Nielsen.

Ifølge papirene skal det ha vært snakk om informasjon av begrenset karakter.