I dagene etter at avisen avdekket et økonomisk samrøre mellom Henriksen, vannverket og sønnens private selskaper, skal de to ha forsøkt å fjerne viktige bevis. I tillegg skal de ha forsøkt å omgjøre tidligere økonomiske transaksjoner.

— Det var stor aktivitet inne, og kasse på kasse ble båret ut i firehjulstrekkerne til de to, forteller flere uavhengige kilder til Aftenposten.

Nina Neset, leder av granskingsutvalget som er satt ned for å granske kritikkverdige forhold ved vannverket, sier hun ser svært alvorlig på saken.

— Vi frykter at sentrale dokumenter og bevismidler kan ha gått tapt. Dessuten har vi opplysninger om at man har forsøkt å rekonstruere eller også endre transaksjoner. Det kan gjøre det vanskelig å avdekke hva som virkelig har skjedd, sier Neset.

Tidligere vannverkssjef Ivar Henriksen og hans sønn er begge siktet for grov økonomisk utroskap. Ifølge Aftenposten kan de to ha tappet vannverksselskapene for store penger.