I VG mandag blir en rekke uttalelser fra norske soldater gjengitt. Uttalelsene er hentet fra det nye magasinet ALFA og bærer preg av en råskap som Forsvaret vil undersøke nærmere, og som fikk forsvarsministeren til å reagere med sjokk mandag morgen.

— Jeg tar sterk avstand fra dette. Våre soldater får stor anerkjennelse for oppdraget. Men hvis det kommer frem slike holdninger som er kommet frem i VG, så er dette uakseptable holdninger som trives best i mørket. Det er viktig med åpenhet og trollet vil sprekke når dette kommer frem i lyset, sa Faremo da hun åpnet en dialogkonferanse om nettopp holdninger, etikk og ledelse mandag formiddag.

— Om soldatene bekrefter sine utsagn slik jeg har fått dem referert, viser de dessverre tydelig at vi ennå ikke er i mål med etikkarbeidet i Forsvaret, sa Faremo.

Forsvarsministeren har forståelse for at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er en stor påkjenning for de norske soldatene. Men soldatene uttrykker grunnleggende holdninger som vi likevel ikke kan akseptere, understreket hun.

— Jeg reagerer meget sterkt på holdninger som fjerner seg fra samfunnets verdier og oppdragets mål. Det kan føre til uakseptable handlinger som setter hele oppdraget i fare. Slike holdninger fører til at Forsvaret distanserer seg fra det sivile samfunn, fastslo forsvarsministeren.