Hun begrunner det med den håpløse oppgaven kommunalminister Erna Solberg (H) har gitt fylkespolitikerne.

— Vi har fått beskjed om å være såkalte regionale utviklingsaktører, uten at dette gies noe mer innhold eller mandat. Det blir en så håpløs oppgave at når regjeringen deretter skal evaluere hva vi har gjort, vil det virke så håpløst og sprikende at de vil ha gode argumenter for å avvikle hele fylkeskommunen, mener Selsvold Nyborg.

Kan også skyldes uenighet

Hun tror faktisk dette må være Erna Solberg sin strategi, men holder også muligheten åpen for at denne uklarheten kan skyldes uenighet innad i treparti regjeringen.

Fra Erna Solberg er det i beste fall en ansvarsfraskrivelse, mener hun.

Selsvold Nyborg håper derfor at Stortinget konkretiserer fylkeskommunens rolle adskillig bedre, når de snart skal behandle Erna Solbergs stortingsmelding om emnet.

Hva vil Norman flytte ut?

Fylkesvaraordføreren i Hordaland er heller ikke særlig begeistret over det den andre hordalandsstatsråden, Victor D. Norman, har fått til så langt.

Hun synes det er flott at Norman vil flytte ut en rekke direktorater og tilsynsorganer fra Oslo.

— Men jeg savner en mer helhetlig plan om hva han egentlig har tenkt å flytte ut, slik at vi politikere ute i regionene vet hva vi har å forholde oss til og hva vi kan satse på. Norman må snart komme seg over fra ord til handling, mener hun.

Selsvold Nyborg registrerer at frustrasjonen omkring fylkeskommunens uklare rolle, gjør at mange fylkespolitikere ikke vil ta gjenvalg.

Også enkelte Høyre-politikere på partiets landsmøte her i Oslo forstår Selsvold Nyborg sin frustrasjon.

Faller av lasset

Stein Inge Ryssdal (H) er fersk fylkespolitiker fra Fyllingsdalen. Han skjønner heller ikke hva regjeringen mener med fylkeskommunen som regional utviklingsaktør.

— Når dette begrepet brukes, faller jeg av lasset. Hvis vi faktisk skal være en regional utviklingsaktør må vi jo disponere noe midler. Det vi har fått så langt er bare småpenger, som overhode ikke gir noen handlefrihet, mener Ryssdal.