Justisminister Knut Storbergets måtte onsdag forklare seg for Stortinget, for å legge frem informasjon om den amerikanske ambassades overvåkingsenhet, skriver aftenposten.no.

Det store spørsmålet i overvåkingssaken har vært hvem som visste om overvåkingsenheten.

• Storberget forklarte overfor Stortinget at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) høsten 2006 ble kjent med at ambassaden drev «systematisk overvåking» og registrering utenfor ambassaden.

• Dette skal ha skjedd etter at den amerikanske ambassaden selv informerte om at de hadde et omfattende register med blant annet kjøretøy, og PST ble slik oppmerksom på at det foregikk en form for overvåking.

• Også før dette — i august 2006 - ble PST varslet om overvåkingen, den gangen fra en samarbeidende tjeneste.

• Oslo politidistrikt skal dessuten ha uttrykt bekymring for aktiviteten i flere møter.

Amerikanske myndigheter har forklart at CDU-enhetene har hatt ti eller flere samtaler med norsk politi om mistenkelige hendelser eller overvåking av den amerikanske ambassaden. USA hevder også at norsk politi må ha kjent til hvor CDU-enheten befant seg.

Verken de tidligere justisministrene Hanne Harlem eller Odd Einar Dørum ble informert om overvåkingen, sa Storberget.

— I ytterkant av hva politiet var bekvem med

Et annet sentralt spørsmål Storberget adresserte var hvorvidt overvåkingen var ulovlig.

— Politiet i Oslo uttrykker at gruppens aktivitet var i ytterkant av hva politiet var bekvem med, ambassaden var for aktiv, sier Storberget.

Storberget sa at han er glad for at politiet reagerte. Han understreket at aktiviteten ble oppfattet som «uønsket», men ikke ulovlig.

— Kan ikke filme forbipasserende

Storberget gjorde klart at det ikke er ulovlig for ambassader å etablere vaktenheter utenfor ambassaden. Men han vil ikke ta stilling til om denne overvåkingen har vært ulovlig.

— Det tillegger ikke meg som justisminister å si om noe om det har foregått noe straffbart, sier Storberget og viser til at saken er under etterforskning av Østfold politidistrikt.

Storberget understreket at det er norsk politis ansvar å sikre ambassader i Oslo.

Likevel har ambassaden en «legitim» grunn til observasjoner knyttet til områder i umiddelbar nærhet.

— Det kan være berettiget å samle inn opplysninger om biler i nærheten hvis man har mistanke om trusler. Den grensen må bygge på skjønn, sier Storberget.

Derimot er filming av forbipasserende utenfor ambassaden klart uakseptabelt, understreket han.

Kun politiet kan bruke makt

Om bruk av makt var Storberget klar:

  • Kun politiet har lovhjemmel til å benytte fysisk makt, personer som utfører vaktoppgaver kan kun kontrollere, observere og rapportere, sier Storberget.

Han reagerte sterkt på opplysningene som er kommet frem i Aftenposten, om at overvåkingsenheten CDU hadde tilgang til norske politiregistre, via tidligere politifolk.

— Taushetsplikten gjelder for politipersonell også etter at de er sluttet i jobben. Hvorvidt dette har skjedd her, hører inn under påtalemyndigheten og den etterforskningen som er iverksatt, sier Storberget.

SDU-enhetene ikke tema for møter

Storberget er informert om USAs program for å sikre egne ambassader, de såkalte CDU-enhetene. Han sier Utenriksdepartementet og den amerikanske ambassaden har diskutert sikkerhetsspørsmålet.

— Fra 2000 og utover er det registrert en rekke møter der sikkerheten ble diskutert, sier Storberget. Disse møtene skal imidlertid ikke ha dreid seg om SDU-enhetene.

Også Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har hatt kontakt med ambassaden, de fleste møtene har skjedd etter initiativ fra USAs ambassade.

Umiddelbart etter redegjørelsen holder utenriksminister Jonas Gahr Støre en pressekonferanse om overvåkningsaken.