Fredag skal Fylkeslegen i Oppland drøfte den omstridte medisineringen med Gjøvik kommune, for å se om legen har opptrådt uforsvarlig, skriver VG:

I et brev de fengselsansattes fagforening sendte til Helsetilsynet hevdes det at medisineringen var en trussel mot liv og helse til både ansatte og innsatte.

«Bekymringen er så sterk at tilsatte frykter skade på person eller i verste fall død som konsekvens av den type medisinering som skjer ved fengselet,» skriver Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) i et av brevene til Helsetilsynet.

Legen vil ikke kommentere saken overfor VG, utover at det var personlige årsaker til at han sa opp jobben