-— Det er ikke uvanlig at de som mister en av sine kjære i en ulykke, sitter igjen med spørsmål og bitterhet dersom saken blir henlagt. I dette spesielle tilfellet kan jeg garantere at etterforskningen har vært grundig, og at hendelsesforløpet er skikkelig klarlagt. -- Vi har forsøkt å informere så godt vi kan. Vi har sagt at det bare er å ta kontakt, dersom det er spørsmål. -- Dere reagerte ikke på at hun deretter henvendte seg til dere gjennom advokat? -- At folk engasjerer advokat i politisaker, blir stadig vanligere. -- Hvorfor ble ikke den katolske presten varslet? -- Da vi varslet hjelpeapparatet på Laksevåg, visste ikke vi at familien var katolikker. Men i slike situasjoner tror jeg ikke det er så farlig å sende feil prest. Det må kirkens menn kunne ordne opp i. -- Hvorfor fikk ikke faren til den omkomne gutten hjelp? -- Konen ringte ham her fra kontoret. Altså visste vi at han var varslet. De snakket sammen på portugisisk. Jeg ble fortalt at han skulle være på jobb inntil han gikk på båten til Bergen neste morgen. Først i ettertid fikk vi høre at han hadde sittet alene hele natten. -- Burde ikke de pårørende fått beskjed om at saken var henlagt, slik at de slapp å få nyheten i avisen? -- Det burde de helt klart ha fått. Det er ikke rutiner på at det varsles muntlig. Denne typen informasjon sendes skriftlig fra politikamrene, samtidig til lensmannskontorene og de pårørende, sier lensmann Oddvar Ågotnes.