• Torgersen-saken har vært krevende og omfattende, men ikke den vanskeligste saken vi har hatt til vurdering.

Det sier lederen i gjenopptakelseskommisjonen, Janne Kristiansen, til NTB.

Hun sier at kommisjonen har vurdert Torgersen-saken etter vilkårene som gjelder for dommer avsagt både før og etter 1980.

-Ikke grunnlag

Vilkårene for gjenopptakelse av nyere saker der dom falt etter 1980 er mindre strenge enn de er for eldre dommer. For gamle saker er vilkåret for gjenopptakelse at dommen blir funnet meget tvilsom. For nyere saker holder det om kommisjonen finner at det er tvilsomt om dommen er riktig

— Kommisjonen har funnet at det ikke er grunnlag for gjenopptakelse av Torgersen-saken. Det gjelder uansett om den vurderes etter eldre eller nye vilkår, sier Kristiansen til NTB.

- Helhetsvurdering

Kristiansen ønsker ikke å kommentere om enkeltbevis som ble ført i rettssaken mot Torgersen, kommer svekket ut av Kommisjonens vurdering. Hun viser til Kommisjonens omfattende rapport på 500 sider der hovedkonklusjonen er at det ikke finnes nye bevis i saken «som synes egnet til å føre til frifinnelse, når det samlede bevismateriale i saken vurderes i sammenheng»

Kommisjonen fikk begjæringen om gjenopptakelse i 2004, og har jobbet med den intenst det siste året.

— To rådgivere har hatt saken på heltid, og alle dokumenter i saken er gjennomgått, helt fra 1957 frem til i dag, forteller Kristiansen.

- Ville ikke endret

Janne Kristiansen avviser at Gjenopptakelseskommisjonens status ville blitt endret på bekostning av Høyesteretts dersom kommisjonen hadde satt Høyesteretts konklusjon til side og konkludert med at Torgersen-saken burde gjenopptas. Høyesterett har behandlet saken to ganger.

— Kommisjonen er helt ubundet av Høyesterett. Vi foretar en uavhengig og selvstendig vurdering av spørsmålet om gjenopptakelse, selv om det rettslige utgangspunkt for juridiske betraktninger nødvendigvis må bygge på Høyesterett, sier Kristiansen til NTB.

Aas, Erlend