Kåre Ludvigsen er oppøst og harm over alt oppstyret rundt broren Svein. Han sier til bt.no at det er storm i et vannglass når fiskeriministeren skal svi for at han selv er nestleder i styret for Norges Sildesalgslag.

— Hvordan kommer du til å reagere hvis Bondevik gir din bror sparken?

— Da får han ringe til han Kåre Ludvigsen. Ja, han får heller ringe å spør mæ om æ vil overta!

Forskjellige karar

— Er ikke det letteste for begge parter at du trekker deg fra styret?

— Det har jeg alt snakket med han Johannes Nakken om. Han er direktør i Sildesalgslaget, og han er enig med mæ i at det er lite fornuftig.

— Men det ville ha løst problemene for din bror statsråden?

— Nei, betterdø, vi er to forskjellige karar, veit du! Sjøl om blod er tykkere enn vann, så får enhver sørge for sæ. Det er overhodet ikkje aktuelt å trekke mæ.

Rød-Larsen opp igjen?

— Det kan se ut som om din bror kan lide samme skjebne som Terje Rød-Larsen, som knapt fikk sette seg ned i statsrådsstolen i 1996 før han måtte gå av?

— Det sku dæven ikkje forundre mæ! Kåre Ludvigsen er selv fiskebåtreder med en båt på 90 fot som driver etter sild, makrell og torsk. Han er senterpartimann og var vararepresentant på Stortinget i forrige periode.