Stoltenberg-regjeringen har fått mye kritikk for å ha utnevnt for få kvinner i regjeringsapparatet Andelen eldre arbeidstakere er heller ikke overveldende blant statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.

Snittalderen blant de nyutnevnte statssekretærene er 43 år. Det er riktignok to år høyere enn snittet for statssekretærene som ble utnevnt etter at Bondevik-regjeringen kom til makten i 2001.

Ikke vellykket Noe av det siste den forrige Stoltenberg-regjeringen gjorde før den gikk av i oktober 2001, var å inngå den såkalte «intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv» med partene i arbeidslivet — også kjent som IA-avtalen. Bondevik-regjeringen sluttet seg til IA-avtalen kort tid etter at de overtok makten i 2001.

Et av de viktigste målene med IA-avtalen, er at den reelle avgangsalderen fra arbeidslivet skal økes. Det vil si at arbeidslivet skal gå aktivt inn for å la eldre arbeidstakere stå lengre i jobb.

Fire år etter at IA-avtalen ble inngått, har målet om å øke den reelle pensjonsalderen ikke vært særlig vellykket. Så langt har man ikke sett noen målbare resultater på nasjonalt nivå. I 2004 lå den forventede pensjoneringsalderen for en 50-åring på 63,6 år, viser statsbudsjettet for 2006. Denne gjennomsnittsalderen har ligget helt stabil de siste årene.

Tall innhentet av bransjeorganisasjonen Human Resources Norge (HR Norge) og Mandag Morgens HR-panel i sommer, viser at 56 prosent av norske ledere ikke vil ansette 50-åringer.

— Undersøkelser viser at folk over 45 år går glipp av over 90 prosent av oppdragene fra rekrutteringsbyråer, uttalte Åsmund Lunde ved Senter for Seniorpolitikk den gang.

- Enormt tempo Blant de eldste i det rød-grønne regjeringsapparatet, finner vi Åge

Ronald Rosnes (51) fra Erdal på Askøy. 51-åringen har lang fartstid som SV-politiker, både lokalt og nasjonalt. For to uker siden ble han utnevnt til statssekretær for kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV). Da kom han fra jobben som varaordfører på Askøy og rektor ved Olsvikåsen videregående skole.

— Burde regjeringen gå foran som et godt eksempel, og ansette flere eldre?

— Regjeringen bør vel ikke utnevne folk etter intensjonene i IA-avtalen. Det er å gå for langt, svarer Rosnes kjapt.

Han peker på at den store regjeringskabalen er satt sammen av mennesker med ulik erfaring, geografisk bakgrunn, kjønn og alder.

— Men den viktigste egenskapen i dette systemet er at man er politiker, legger han til.

Han har så vidt kommet inn i hverdagen som statssekretær etter knappe to uker i stolen, men har allerede fått et godt innblikk i hva jobben innebærer.

— Det har vært et enormt tempo med lange og hektiske dager. Pluss helgene, sier han, uten å klage.

— Hadde det vært enklere å ha denne jobben dersom du var 20 år yngre?

— Nei. Det ville vært vanskelige å kombinere dette livet med familieetablering og den slags. For min del har det vært en klar fordel å være litt oppi årene.

Rosnes' kone og deres 16 år gamle datter er blitt boene hjemme på Askøy. Selv satser 51-åringen på å være ukependler.

— Jeg ser for meg en fireårsperiode som statssekretær. Da har jeg fortsatt 10 gode år igjen som rektor. Dessuten er alder bare et tall. Jeg kjenner 30-åringer som er eldre i hodet enn det jeg er, og 70-åringer som er yngre. Husk at det finnes 30-åringer som er utbrent. Det er vel heller ikke heldig, fastslår den ferske statssekretæren.

GOD, GAMMEL ÅRGANG: Statssekretær Åge Ronald Rosnes (51) fra Askøy har ikke tenkt over at han er blant de eldste i regjeringsapparatet før Bergens Tidende kontakter ham. - De eneste gangene jeg tenker over at jeg drar opp i årene er når jeg ser meg i speilet!