Faneflukten fra KrF, også etter valget, er ytterst bekymringsfull for de tillitsvalgte i partiet. Med bare 4,6 prosent oppslutning innser de at partiets helsetilstand er alvorlig.

Den landsomfattende meningsmålingen fra Norsk Respons AS, som BT offentliggjorde lørdag, ble studert nøye og gjorde et sterkt inntrykk på dem som står i spissen for KrF. De leter etter svar og forklaringer, og noen av dem kan et stykke på vei fortelle hva de mener har gått galt.

— Skal bli størst i Bergen!

— Vi må ta inn over oss at dette er ganske alvorlig, og innse at KrF trenger å konsolidere seg skikkelig. Vi har fått en smell og er på felgen. Jeg er likevel optimist, og jeg har faktisk stor tro på at vi i løpet av åtte-ti år skal bli det største partiet her i Bergen!

Slik ordlegger Tomas Moltu seg når vi ber ham kommentere den bedrøvelige uttellingen for KrF. Han var også med i «havarikommisjonen» som partiledelsen sentralt oppnevnte etter kommunevalget i 2003 for å finne ut hva som gikk så hakkende galt for KrF. Rapporten fra kommisjonen endte med at Valgerd Svarstad Haugland med gråten i halsen gikk fra borde.

Moltu er heller ikke særlig i tvil om hva som har gått galt i det siste:

— Det har vært et strategisk feilgrep å avvise Frp så kategorisk som vi har gjort. Bildet av partiet er ikke entydig, for vi skal huske på at Frp på den ene siden står til venstre for oss i deler av den økonomiske politikken, samtidig som det er på linje med oss i viktige verdispørsmål. Våre velgere etterlyser jo også en klarere verdiprofil.

— Vi har uten tvil vært for defensive i verdispørsmål, og litt for lite kreative i familiepolitikken. Dessuten har vi vært for usynlig i næringspolitikken, sier Moltu.

Regjeringsslitasje Varaordføreren i Bergen, Kristian Helland, er også skuffet. Nå gjelder det likevel å ikke få panikk, men heller brette opp ermene for å vinne tilbake det tapte, mener han. Dessuten er det avgjørende viktig at KrF står fast på sine grunnholdninger.

Helland kan ikke finne annen forklaring på den skrale oppslutningen om KrF enn at det tar tid å legge bak seg alt det som hadde med regjeringsslitasjen å gjøre.

— Kampen mot fattigdom kom helt i skyggen i de årene vi satt i regjering sammen med et parti som kjørte så hardt på skattelette, sier han.

- Uklare signaler fra KrF Rektor hos Levende Ord, Torkil Åmland, er Frp-representant i bystyret. Han er på samme måte som Moltu overbevist om at KrF er blitt straffet fordi det er så avvisende til forpliktende samarbeid med Frp.

— KrF har lenge sendt ut uklare signaler. På den ene siden har Kjell Magne Bondevik ytret ønske om samarbeid med Arbeiderpartiet på sikt, mens vi i en rekke kjernesaker ser at KrF og Frp er de nærmeste allierte. Det fører til en dobbeltkommunikasjon som går ut over KrFs troverdighet. I dag ser jo alle at det er Frp som er tydeligst i KrFs gamle kjernesaker som har med privatskoler, homofili, Midtøsten og kjernefamilien å gjøre, sier Åmland til Bergens Tidende.

Han sender også denne hilsen til KrF:

— Partiet må frigjøre seg fra «Bondevik-arven» og finne tilbake til Kåre Kristiansens linje da det definerte seg som et klart borgerlig parti. KrF må også innse at det kommer ikke forbi å inkludere Frp med tanke på regjeringsmakt, sier Torkil Åmland.