• For få år siden gikk det nesten ikke en dag uten at det var voldsepisoder med demente. I dag har vi ikke en eneste én.

— Jeg kan selvfølgelig ikke si at dette er bare på grunn av pornofilmene. Men at de har hatt betydning for denne voldsstatistikken er helt sikkert, sier avdelingsleder Maj-Britt Auning ved Thorupgårdens pleiehjem på Nørrebro i København.

Hun mener det er på tide vi viser de demente respekt og tar også deres seksuelle behov alvorlig.

— Det er vårt ansvar at det blir åpnet for å ha seksuell omgang også etter at man er blitt syk, sier Auning. Men hun erkjenner at det kan være etiske dilemmaer forbundet med at det er personalet som skal gå inn og tolke de dementes ønsker.

— Det er min holdning at når vi viser en pornofilm, må vi også iaktta beboeren for å se om det er noe han eller hun liker. De pårørende blir ikke trukket inn med mindre man skal gå til innkjøp av videoer til den eldre.

— Barna har ofte problemer med å akseptere at ens gamle mor og far har et sexliv. For en ektefelle kan det føles støtende at ens partner gjennom mange år ønsker å se pornofilmer.

Og hva med han som ønsker en besøksvenninne? Skal hans kone få greie på det? Nei, her må taushetsplikten gjelde, sier Auning.

Hun opplyser at man nå ønsker å utarbeide et hefte om sex på institusjonen. Dette skal utleveres sammen med annet informasjonsmateriale til nye beboere.

Dette gleder leder for Organisasjonen for pårørende til svake gamle i København, Ete Forchhammer.

— Så lenge det er noe som er til glede for de gamle, hilser vi det velkommen. Da jeg skulle ha min mor inn på et pleiehjem her i København, besøkte jeg tolv hjem. Bare ett sted ble det nevnt at der var det mulighet for et sexliv, sier hun.