Blant dem som dør av passiv røyking, er både røykere og ikke-røykere, fordi den såkalte sidestrømsrøyken tar livet av personer i begge gruppene.

— Passiv røyking forårsaker død og sykdom, spesielt i serviceyrker. Det finnes ingen unnskyldning for ikke å innføre et totalforbud mot røyking på lukkede offentlige plasser så snart som mulig, sier den britiske professoren John Britton. Han leder kontrollkomiteen for tobakk i European Respiratory Society.

Britton fremholder at røykeforbudet har vært en suksess i land som Norge, Irland og Italia.

Forskeren som har ledet studien, professor Konrad Jamrozic ved Universitetet i Sydney, sier at beregningene er konservative.

Giftig arbeid Blant dem som dør på grunn av passiv røyking i EU hvert år, har cirka 7.200 personer blitt utsatt for røyking på arbeidsplassen. Blant disse er 2.800 ikke-røykere. Spesielt utsatt er folk som arbeider i barer, puber og restauranter.

I alt dør 656.000 EU-borgere av røykerelaterte sykdommer i året. Dermed kan røyking knyttes til hvert sjuende dødsfall i unionen, ifølge tidligere tall fra EU.

Sigarettrøyk inneholder over 4.000 kjemikalier. Over 50 av dem er kreftfremkallende og over 100 er kjemiske gifter, ifølge et bakgrunnsdokument som Smoke Free Partnership har offentliggjort i forbindelse med rapporten.

Flere forbud Siden 2004 har seks europeiske land innført forbud mot røyking på barer og restauranter, og det er ventet at flere land snart vil følge etter. Både i Spania, Finland, Island, Nederland og Belgia ser folk ut til å være klare for en ny røykelov.

Tre av fire innbyggere i land med røykeforbud sier de støtter loven, og lovbrudd er ikke noe stort problem, ifølge Smoke Free Partnership.

I rapporten, som blir presentert i Brussel tirsdag, blir det også understreket at sidestrømsrøyken er giftigere enn røyk som blir inhalert og blåst ut igjen.

Siden 1986 er det publisert over 20 offisielle internasjonale og nasjonale rapporter om skadevirkningene av passiv røyking.